Kandidaatstelling TU/e Verkiezingen 2018

van tot
waar
MF 3.075

wie Iedereen
url http://www.tue.nl/verkiezingen

Dit jaar vinden de (elektronische) verkiezingen plaats voor de verkiezing van de geleding studenten van de Universiteitsraad en de Faculteitsraden. De termijn van kandidaatstelling is vastgesteld op maandag 22 oktober t/m woensdag 24 oktober 2018. In deze periode kunnen kandidaatstellingsformulieren ingeleverd worden bij het Centraal Stembureau, MF 3.075 (geopend van 09.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur).