Nieuwe technologieën voor klinische immunologie

van tot
waar
Atlas - Eindhoven

wie Hele TU/e-gemeenschap prijs 50 euro voor accreditatie, anders gratis
url https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aab59e06a-f63b-437b-80cc-c3789e47f289

Het veld van klinische immunologie gaat door een periode van snelle ontwikkelingen. In deze nascholingsbijeenkomst worden presentaties gegeven over nieuwe medicijnen, nieuwe meettechnieken, en nieuwe biomarkers. Elke lezing wordt gevolgd door een discussie onder leiding van de organisatie, zodat de deelnemers helder zicht zullen krijgen op de veranderingen die in de komende jaren verwacht kunnen worden.