Universiteitsberichten

Universiteitsberichten

Cursor-magazine biedt de mogelijkheid tot het plaatsen van een gratis bericht in de rubriek 'universiteitsberichten'. Deze rubriek staat open voor aan de TU/e verbonden personen en instanties. Een bericht (maximaal 100 woorden lang) kan worden gemaild naar universiteitsberichtentuenl. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren.

Deze berichten verschijnen niet apart op de website van Cursor, wel in de pdf van het magazine.

Klik hier voor een overzicht van verschijningsdata van Cursor-magazine deze jaargang.