Wind tunnel should be operational in October

On the east side of the TU/e grounds a site is being prepared for construction. This is where the wind tunnel belonging to the Department of the Built Environment will be erected. Bert Blocken, Professor of Building Physics, hopes to be able to conduct the first tests in October of this year.

by

Commercially, Bert Blocken sees opportunities primarily with regard to architectural projects, in the maritime sector, and for aerodynamic research related to sporting performance. With his earlier research on the influence of wind on cyclists, he has already built himself a reputation. Another current prospect, Blocken says, is research in the world of ice skating.

Plans for a wind tunnel on the TU/e grounds have been around for a while. Initially, the chosen site for the structure was right next to Vertigo, the home of the Department of the Built Environment, but it wasn't long before the east side of the TU/e grounds won favor.

De kosten voor het gebouw waarin de installatie wordt ondergebracht, komen uit de centrale middelen, want volgens Blocken wil de universiteit eigenaar van het pand blijven. De windtunnel zelf en de bijbehorende meetapparatuur gaan ongeveer 1,4 miljoen euro kosten, een bedrag dat op het conto van de faculteit Bouwkunde komt.

Commerciële opdrachten van externe partijen moeten voor een belangrijk deel gaan bijdragen aan de exploitatiekosten. Blocken: “Over een aantal jaren moet de verdeling van eigen onderzoeksprojecten en projecten van buitenaf ongeveer fifty-fifty zijn. Dat is wel iets wat we nog moeten opbouwen en waar we nu pas echt werk van kunnen maken, nu we weten wanneer de windtunnel operationeel is.”

Blocken, die op dit moment 32 promovendi onder zijn hoede heeft, hoopt dat hij in oktober van dit jaar zelf de eerste tests kan gaan uitvoeren. Op commercieel vlak ziet hij vooral mogelijkheden op het gebied van bouwkundige projecten, binnen de maritieme sector en voor aerodynamisch onderzoek bij sportbeoefening. In het verleden maakte hij al naam met onderzoek naar de invloed van wind op wielrenners. Op dit moment ligt er ook onderzoek binnen de schaatswereld in het verschiet, aldus Blocken.

Share this article