Extra begeleiding Calculus te verdienen met inzet

Voor wie wil, is er in januari intensieve begeleiding in aanloop naar de herkansing van het bachelorvak Calculus . Vanwege de teleurstellende resultaten bij het tentamen is besloten studenten extra oefeningen en extra vragenuren aan te bieden. Zestig procent van alle eerstejaars hebben 28 januari de kans Calculus wél te halen.

Opleidingsdirecteur Bachelor Technische Wiskunde dr.ir. Emiel van Berkum heeft met collega dr. Hans Cuypers een programma opgezet voor studenten. “In de elektronische leeromgeving ‘OnCourse’ komt een extra set oefenopgaven op tentamenniveau. Wij maken een selectie van opgaven en vragen studenten hun uitwerking op te sturen. Daarop krijgen zij feedback in de vorm van de juiste uitwerking en normering. Studenten die hiermee gemotiveerd aan de slag gaan, krijgen een uitnodiging voor één of meerdere zittingen in de periode van 7 tot 18 januari waar het door henzelf nagekeken werk wordt besproken. Je zou hun deelname kunnen zien als een toegangskaartje voor extra begeleiding”, zegt Van Berkum.

Daarnaast worden in januari inloopuren en vragenuurtjes gepland, waarbij docenten vragen beantwoorden; bij inloopuren in een instructieachtige vorm en bij een vragenuur in een collegevorm waarbij de docent klassikaal -vooraf ingestuurde- vragen behandelt. De inloopuren worden van 7 tot 18 januari gehouden tijdens de lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur. Van Berkum probeert de vragenuren in collegevorm in de week voor de herkansing  te plannen. De herkansing vindt plaats op de tweede maandag in de komende tentamenperiode, 28 januari.

Tot slot worden voor de opgaven uit het huiswerk, het eerste tentamen en het voorbeeldtentamen 'Kahn'-video’s met uitwerkingen gemaakt en aan de studenten beschikbaar gesteld. Deze video’s worden mede aan de hand van het ingeleverde werk gemaakt. De video’s worden via OnCourse verspreid.

Precieze informatie komt eind deze week via de mailinglist van OASE bij de betrokken studenten terecht. 

Deel dit artikel