U-raad ook akkoord met tweede verhoging bsa-norm

De universiteitsraad heeft vandaag toch ingestemd met de verhoging van de norm voor het bindend studieadvies (bsa) van 40 naar 45 studiepunten in het collegejaar 2014-2015. Komend studiejaar gaat de norm al van 30 naar 40 punten. De studentenfracties wilden de tweede verhoging afhankelijk maken van een evaluatie. Rector Hans van Duijn vond dat in het vooroverleg door het College van Bestuur al voldoende concessies waren gedaan.

Ook Groep-één en de Eindhovense Studentenraad (ESR), de studentenfracties in de U-raad, denken niet dat de verhoging van 40 naar 45 studiepunten in september 2014 onrealistisch is, maar ze hadden liever gezien dat een beslissing over die tweede verhoging pas zou volgen na een grondige evaluatie van de eerste verhoging.

Volgens Lars Beke, fractievoorzitter van Groep-één, zijn niet alleen de cijfers van het Bachelor College waar nu naar wordt gekeken, nog onzeker, maar is het ook afwachten wat het regeringsbeleid de studenten het komend studiejaar nog aan extra belasting gaat opleveren.

Rector Hans van Duijn vond dat het College van Bestuur al de nodige tegemoetkomingen had gedaan, bijvoorbeeld het laten vallen van de eis van een minimumcijfer bij toetsen om die te kunnen herkansen. Ook verzekerde hij de studentenfracties ervan dat het komend jaar volop gemonitord en teruggekoppeld gaat worden over de gevolgen van de verhoging van de bsa-norm.

Collegevoorzitter Arno Peels wees op de maatschappelijk druk waar universiteiten in steeds toenemende mate mee te maken krijgen als het gaat om het verhogen van de rendementen. "Met een norm van 30 of 40 studiepunten doen we ons op termijn ernstig tekort en de externe druk zou daarmee alleen nog maar kunnen toenemen."

Allard Kastelein, lid van personeelsfractie PUR, vroeg het CvB of de U-raad volgend jaar dan niet verrast wordt met een norm die boven de 45 punten uitkomt. Van Duijn: "Daarop is mijn antwoord nu nee, maar ik houd een slag om de arm. Ook wij weten niet hoe het beleid van het ministerie van Onderwijs zich verder ontwikkelt. Ik vind een norm van 45 studiepunten voldoende voor ons onderwijssysteem, dat je dan ook weer een aantal jaren met rust zou moeten laten."

Uiteindelijk stemde de U-raad unaniem in met het besluit, wat betekent dat de norm in twee jaar tijd wordt opgehoogd tot 45 studiepunten. Mocht volgend jaar alsnog blijken dat de tweede verhoging problemen zou kunnen veroorzaken, dan gaat daar zeker opnieuw goed naar gekeken worden, zo verzekerde Van Duijn de U-raad.

Deel dit artikel