‘Social Stairs’ als interactief ontwerpexperiment

Traplopen onder muzikale begeleiding, daar lijkt het project van TU/e-studenten Nick Hermans en Bart Wolfs wel op. Sinds vorig jaar klinkt in de kale, ongezellige trappenruimte aan de noordkant van het Hoofdgebouw muziek. De interactieve installatie ‘Social Stairs’ maakt deel uit van een doorlopend project van Industrial Design (ID).

Een alledaagse plek aantrekkelijker maken, maar ook “onderzoeken wat voor gedrag daardoor optreedt, wat het met mensen dóet”. Dat is wat tweedejaars masterstudenten van ID met het project beogen, vertelt Bart Wolfs. Ook draagt het volgens hem bij aan het onderzoek naar een actievere levensstijl.

‘Social Stairs’ is een onderzoek naar het ontwerpen zelf. Er werd geëxperimenteerd met nieuwe manieren van ontwerpen. Wolfs en Hermans werkten verschillende scenario’s uit en probeerden die uit om te kijken hoe mensen reageren - zonder uitgewerkt plan. Wolfs: “We wilden iets met geluid en interactie doen en de trap was interessant. We zijn dingen gaan proberen, praatten erover en ontwikkelden nieuwe scenario’s.”

Het ontwerpproces vindt plaats in de context zelf, vervolgt hij, “om echte ervaringen te toetsen”. Hermans vult aan: “Zo komen er ook dingen uit die je helemaal niet vermoedt.” Zoals bij het idee om geen muziek, maar gelach te laten horen. Het bleek geen succes, tegen de verwachtingen van de studenten in: wie alleen in het vroege donker -het was winter- de trappen gebruikte, vond het galmende gelach juist eng.

Het gedrag van de trapgebruikers werd op video opgenomen en geanalyseerd. Ook werden mensen geïnterviewd over wat de ervaring voor hen betekende. Gebruikers reageerden in het algemeen positief op de interactieve muziek. Ze sprongen, sloegen treden over of speelden ‘Vader Jacob’ door bepaalde treden te gebruiken. Werden de scenario’s complexer, dan gingen mensen kijken hoe het werkte. Ze deden een stapje terug of stonden stil om te luisteren.

Hermans: “Soms zag je niet dat mensen ermee bezig waren, terwijl dat wel het geval was. Ze liepen bijvoorbeeld de andere kant op dan ze in eerste instantie bedoelden. Ze waren er in hun hoofd dus wel mee bezig. In de interviews werd dit ook vaak expliciet door hen genoemd.”‘Social Stairs’ als interactief ontwerpexperiment

Hermans en Wolfs zijn momenteel bezig met het schrijven van een wetenschappelijk artikel voor tijdschriften en conferenties, “dat is bijna klaar. We zijn niet meer met de trap bezig, omdat we nu ons afstudeerproject doen. Ik ga deze methode van onderzoek daar zeker bij gebruiken”, aldus Hermans.

Ook Wolfs gaat zijn ervaringen inzetten bij zijn afstudeerproject, maar dan meer in de richting van de sport: kijken hoe je mensen kunt triggeren om actief te worden of tot een spel te komen. Andere ID-studenten gaan door met ‘Social Stairs’ en analyseren onder andere de data waaraan hun voorgangers niet toegekomen zijn.

Deel dit artikel via je socials