Zorgverzekeraar CZ ziet kansen voor Rose

Vorige week maakte CZ en het bedrijf Rose BV bekend dat de zorgverzekeraar serieus investeert in de verdere ontwikkeling van de zorgrobot Rose. Voor 500.000 euro heeft CZ 43 procent van de aandelen verworven. De TU/e zit er voor 25 procent in. Emeritus hoogleraar Kees van Hee, nu directievoorzitter van Rose BV, verwacht de robot over drie jaar voor 20.000 euro op de markt te kunnen brengen.

Kees van Hee, tot eind 2011 als hoogleraar Architectuur van Informatiesystemen verbonden aan de faculteit Wiskunde en Informatica, moet lachen om de mensen die verbaasd opmerkten dat het project met Rose, wat staat voor remotely operated service robot, uiteindelijk toch heeft geleid tot de oprichting van een bedrijf. Sinds kort is Rose BV gehuisvest in het MultiMediaPaviljoen op de TU/e-campus.

Half juni verwierf zorgverzekeraar CZ voor 500.000 euro 43 procent van de aandelen. Vorige week werd dat door beide partijen bekendgemaakt. De TU/e bezit nog 25 procent van de aandelen. Het restant is gelijkelijk verdeeld onder Van Hee, mededirecteur Henk Zeegers en CTO Michiel van Osch. Als postdoc was Van Osch van 2009 tot eind 2012 technisch projectcoördinator van Rose. 

Van Hee zegt op zoek te zijn naar nog meer bedrijven die willen instappen. "We willen de komende drie jaar Rose verder doorontwikkelen en daar hebben we ongeveer anderhalf miljoen euro voor nodig. Ik hoop dat naast CZ nog meer bedrijven het aandurven om hierin te investeren. We hebben het in deze regio altijd over de hightech industrie, maar de toeleveranciers kijken vanaf de zijlijn toe en wachten alleen maar hun orders af. Dat werkt niet meer, we zullen de markt hier zelf moeten maken", aldus Van Hee.

Van Hee tracht ook via subsidieregelingen geld binnen te halen en volgens hem zijn er ook bedrijven die al hebben aangegeven in natura te willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Rose.

Rose is een robot die op afstand door een verzorger wordt aangestuurd. Volgens CTO Van Osch zal de komende jaren gewerkt worden aan het robuuster maken van de robot en men wil ervoor zorgen dat hij meer zaken zelfstandig kan doen. Van Osch: "Dat zal echter altijd betrekking hebben op huishoudelijke taken. De verzorger stuurt Rose dan bijvoorbeeld naar de keuken en instrueert hem om een kopje te pakken. Die objectherkenning moet Rose straks zelf aankunnen. Medische handelingen, zoals het inspuiten van insuline, zal Rose nooit doen, dat blijft een taak van de verzorger."

Van Hee is blij dat CZ de visie heeft om in Rose te investeren. "Met de te verwachte tekorten aan arbeidskrachten in de zorg, zien ze het ook als hun maatschappelijke taak, ze hoeven er niet direct op terug te verdienen."

Thebe Thuiszorg gaat in het kader van een zogeheten proeftuinproject oefenen met Rose. Van Hee: "Niets gebeurt bij ons in het lab, al ons onderzoek vindt plaats in het veld."

Deel dit artikel via je socials