Start renovatie Hoofdgebouw blijft onzeker

Pas aan het eind van dit kalenderjaar maakt het College van Bestuur bekend wanneer er in 2014 een beslissing genomen gaat worden over een begindatum voor de renovatie van Hoofdgebouw. Op termijn moeten de faculteiten Industrial Design (ID) en Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) en een achttal diensten er gehuisvest worden.

Over de startdatum van de renovatie van het Hoofdgebouw, ook bekend als Project 3, kan het College van Bestuur nog steeds geen duidelijkheid verschaffen. Gisteren, tijdens de vergadering van de universiteitsraad, vertelde CvB-voorzitter Arno Peels dat hij hoopt aan het eind van dit kalenderjaar bekend te kunnen maken wanneer er in 2014 een beslissing over genomen wordt.

Bij de renovatie zal het Hoofdgebouw verregaand gestript worden en opnieuw worden ingericht en van een compleet  nieuwe gevel worden voorzien. Naast de faculteit ID, die er nu al in zit, komen uiteindelijk ook de faculteit IE&IS en acht ondersteunende diensten erin. Het gebouw Traverse, waar nu de meeste ondersteunende diensten een onderkomen hebben, wordt dan afgestoten. Op dit moment zijn de totale kosten van de renovatie nog onbekend.

De bottleneck bij het vaststellen van een begindatum is de strikte eis van de Raad van Toezicht dat jaarlijks niet meer dan veertien procent van het totale budget uitgegeven mag worden aan huisvestingskosten. Eind juni lag die huisvestingsratio vanwege toenemende huisvestingslasten en rente en een afname van de totale baten al iets boven de vastgestelde norm en kwam uit op14,4 procent.

Het CvB gaat maatregelen nemen om de huisvestingsratio op langere termijn weer binnen de norm te krijgen en daar moeten de kosten voor de renovatie van het Hoofdgebouw in worden meegenomen. Volgens Peels bekijkt het CvB daarvoor nu een aantal opties.

Peels: "Het eenvoudigste zou zijn om de renovatie niet uit te voeren, maar je zult dan toch kosten moeten maken om de huidige huisvestingssituatie aan te pakken. Daarbij zijn huisvesting en faciliteiten voor studenten steeds belangrijkere aspecten bij hun keuze voor een bepaalde universiteit. Een andere mogelijkheid is het verhogen van de totale inkomsten van de TU/e, waardoor de huisvestingskosten relatief kleiner worden. Maar in deze tijden zal dat zeer moeilijk zijn. Als derde optie wordt gedacht aan het doorschuiven in tijd van de renovatie."

Peels liet gisteren ook nog weten dat hij de solvabiliteitsnorm (de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen -red.) met dertig procent aan de hoge kant vindt. Eind juni kwam de solvabiliteit van de TU/e uit op 35 procent. "Dit is wel een hele zekere norm, die je in het bedrijfsleven bijvoorbeeld niet terugvindt. Daar ligt de norm doorgaans op vijftien à twintig procent", aldus de collegevoorzitter, die over een half jaar afscheid neemt van de TU/e.

Deel dit artikel