Foto | Bart van Overbeeke

Instroom bachelor minder fors dan verwacht

De TU/e telt momenteel 1.695 inschrijvingen van nieuwkomers in de bachelor. De stijging van 8,2 procent ten opzichte van exact een jaar geleden, ligt een stuk lager dan de 22 tot 25 procent groei waarmee afgelopen mei nog rekening werd gehouden. Lex Lemmens, dean van het Bachelor College, is “eigenlijk wel blij. Een beetje gematigde groei is beter dan twee jaar achter elkaar flink stijgen, waar het aanvankelijk naar uitzag”.

door

Maar liefst 172 nieuwe bachelors krijgt Technische Natuurkunde volgens de laatste cijfers: een stijging van 29,3 procent ten opzichte van de 133 inschrijvers exact een jaar terug. Ook Technische Informatica zit in de lift met 139 inschrijvers nu tegenover 108 inschrijvers begin september 2013. De informaticapoot Software Science telt daarbinnen veruit de meeste studenten (120 tegenover 97 een jaar terug), maar kijkend naar de procentuele groei doet Web Science goede zaken: de stand staat op 19 inschrijvers, een jaar terug waren dat er 11.

Op de derde plek in de lijst van groeiende opleidingen staat Technische Innovatiewetenschappen, dat op dit moment 122 nieuwkomers heeft binnengehaald (101 in 2013). Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde leveren met respectievelijk 252 en 245 eerstejaars in absolute aantallen de grootste bijdrage aan de nieuwe lichting bachelors. Bij Industrial Design en Bouwkunde lopen de aantallen eerstejaars juist terug met respectievelijk 12,5 en 12,3 procent.

Lex Lemmens, dean van het Bachelor College, liet afgelopen voorjaar weten dat de universiteit rekening hield met een groei van de instroom van eerstejaars van 22 tot 25 procent. Die verwachting was gebaseerd op de sterke stijging van de vooraanmeldingen: medio mei stond de teller voor de TU/e bij Studielink op 1.916 vooraanmeldingen.

Nu, bij de feitelijke start van het collegejaar, blijkt de stijging aanzienlijk minder spectaculair. De instroom in de bachelor is vooralsnog gegroeid met 8,2 procent, de teller staat daarmee op 1.695 nieuwkomers.

Lemmens ziet een mogelijke verklaring in het feit dat studiekiezers zich dit jaar -voor het eerst- vóór 1 mei moesten aanmelden. “Daar zitten dus ook aanmeldingen bij van scholieren die uiteindelijk gezakt zijn, terwijl de twijfelgevallen zich voorgaande jaren waarschijnlijk pas later zouden hebben aangemeld.” De cijfers gaan volgens hem altijd wat omlaag, “nu is dat wat scherper”. Lemmens zegt nog geen zicht te hebben op het verschil tussen de vooraanmeldingscijfers en de uiteindelijke instromers aan andere universiteiten, “maar als de ontwikkeling daar vergelijkbaar is, zou het bovenstaande wel een verklaring kunnen zijn”.

Lemmens is trouwens niet rouwig om het feit dat de voorjaarsvoorspelling niet is uitgekomen. “Ik ben eigenlijk wel blij dat het ietsje minder is. We hadden ons weliswaar voorbereid op twintig procent extra, dat hadden we ook aangekund. Maar vooral bij Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie hadden we dan, met de verwachte groei daar, nog wel een probleem op te lossen. Dan hadden ze daar bijvoorbeeld van twee naar drie collegezalen gemoeten.”

De instroom bij Technische Natuurkunde groeit dit collegejaar het hardst (29,3 procent). Gevraagd naar een verklaring hiervoor, grijpt Lemmens terug op zijn eerdere theorie aangaande de vooraanmeldingen. “Natuurkunde is typisch een opleiding die de besten van de middelbare school trekt. Het percentage afvallers bij het eindexamen onder die groep, zou kleiner kunnen zijn dan onder de rest van de scholieren.”

Lemmens zegt de oktobertelling als moment te zien waarop een definitieve streep onder de instroomcijfers kan worden gezet. “Maar ik verwacht niet dat die cijfers veel zullen afwijken van de cijfers van vandaag.”

Masters
Ook opvallend is de stijging van het aantal studenten van buiten de TU/e dat dit collegejaar in Eindhoven aan een master begint. Op dit moment is sprake van een groei van 40,1 procent, van 334 op 3 september 2013 naar 468 vandaag. Procentueel vallen vooral Science Education and Communication (500%), Industrial and Applied Mathematics (400%) en Science and Technology of Nuclear Fusion (200%) op, maar het gaat bij deze masters om kleine aantallen. Kijkend naar de absolute cijfers krijgen Architecture, Building and Planning (78 / +11,4%), Electrical Engineering (55 / +129,2%) en Automotive Technology (41 / +70,8%) de meeste nieuwkomers van buitenaf.

Het aantal ‘schakelaars’, studenten die vanuit het hbo instromen in het schakelprogramma voor een master aan de TU/e, blijft nagenoeg gelijk. Op dit moment hebben zich hiervoor 341 mensen ingeschreven, tegenover 339 studenten precies een jaar geleden.

Deel dit artikel via je socials