Topsalarissen: kabinet trekt één lijn

De strengere norm voor topsalarissen in de publieke sector hoeft dit jaar definitief niet te worden toegepast. Ministers mogen zelf weten of ze de strengere norm voor topsalarissen nu al laten ingaan, schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Ze mogen 2015 ook als overgangsjaar gebruiken. De wet zou 1 januari ingaan.

Eerder deze week besloot minister Bussemaker dat universiteitsbestuurders dit jaar nog volgens de oude norm worden beloond en dus nog niet te maken krijgen met het salarisplafond van 178 duizend euro, dat de ‘wet normering topinkomens’ aan hen stelt. Bestuurders van hogescholen en andere instellingen die onder het ministerie van Onderwijs vallen, krijgen dit jaar wél met de nieuwe norm te maken. De uitzonderingspositie van de universiteitsbestuurders heeft volgens Bussemaker te maken met de nauwe band tussen universiteiten en ziekenhuizen. “Voor de bestuurders van de ziekenhuizen gaat de norm pas volgend jaar in. Vandaar dat ik daar één lijn trek met de universiteiten.” De SP is woedend over dit besluit.

De nieuwe wet topinkomens werd weliswaar door een meerderheid in de Eerste Kamer gesteund, maar werd – nog nat van de inkt – terzijde geschoven door de VVD-ministers Schippers en Blok, die aankondigden de norm pas over een jaar te gaan hanteren. Buiten ‘Den Haag’ werd dit geïnterpreteerd als wraak voor de verworpen Zorgwet van Schippers, waar drie PvdA-senatoren voor verantwoordelijk waren.

In een brief aan de Tweede Kamer sluit het kabinet vandaag de rijen. “Er werd in de WNT allang rekening gehouden met een overgangsjaar”, aldus minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Dat stond ook in de toelichting op de wet.

Hij schermt vooral met een rechtszaak die bestuurders van woningbouwcorporaties eerder hadden aangespannen tegen de Staat. Toen de eerste Wet normering topinkomens was aangenomen, kwam er een regeling die de maxima moest vastleggen voor verschillende soorten woningbouwcorporaties, maar die regeling is met succes aangevochten. De Staat moest terug naar de tekentafel en zorgvuldiger te werk gaan.

Deel dit artikel via je socials