Jaron Sanders. Foto| Odette Beekmans

Cum laude voor wiskunde van quantumgassen

Jaron Sanders promoveerde gisteren cum laude op zijn onderzoek waarin hij wiskundige modellen losliet op fysische fenomenen, zoals Rydberg-gassen, en zo eigenhandig een brug sloeg tussen de wis- en natuurkunde. Hij voerde zijn onderzoek uit binnen de faculteit Wiskunde en Informatica onder begeleiding van de hoogleraren Johan van Leeuwaarden en Sem Borst.

door

Twéé keer een artikel publiceren in het natuurkundige toptijdschrift Physical Review Letters. Wis- en natuurkundige Jaron Sanders lukte het tijdens zijn promotieonderzoek bij de faculteit Wiskunde en Informatica. Voor een promovendus is het al een prestatie als je er überhaupt in slaagt, laat staan twee keer. Sanders liet in zijn publicaties onder meer zien dat bij draadloze netwerken, wiskundig gezien, vergelijkbaar gedrag voorkomt als in gassen van ultrakoude Rydberg-atomen (atomen waarbij het buitenste elektron nog maar zwak gebonden is).

Sanders gebruikte zodoende zijn nieuw opgedane inzichten in het puur wiskundige modelwerk binnen de stochastiek (kansrekening waarbij toeval een rol speelt) om nieuwe richtingen binnen de quantumfysica in te slaan. Deze brug tussen de wis- en natuurkunde sloeg hij volgens zijn begeleiders volledig op eigen initiatief. De ontstane samenwerking tussen de onderzoeksgroepen van Van Leeuwaarden en Servaas Kokkelmans (Technische Natuurkunde) krijgt bovendien een vervolg.

Jaron Sanders (1987, Eindhoven) studeerde in 2011 TU/e af met zowel een master in Applied Physics en een master in Applied Mathematics, beide met cum laude. Begin 2012 begon hij zijn promotieonderzoek binnen de groep Stochastic Operations Research onder begeleiding van Johan van Leeuwaarden en Sem Borst. Hij vervolgt zijn carrière aan het Royal Institute of Technology in Stockholm.

Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel via je socials