Voorbeeld van het nieuwe portal.

Nieuwe digitale onderwijssystemen op komst

De komst van nieuwe digitale onderwijssystemen laat niet meer lang op zich wachten, want op 13 maart 2017 gaan Canvas en Osiris de lucht in. Zij gaan de bestaande systemen, waaronder Oase, Owis en Studyweb, vervangen. Flink wat studenten en medewerkers kwamen vanmiddag naar de bijeenkomst in het Auditorium waar een zevenkoppig panel uitleg gaf over de vernieuwde systemen.

“De nieuwe systemen worden fucking amazing!” Met die enthousiaste opmerking krijgt panellid Alex Dings de lachers op zijn hand. De student Software & Web Science vertegenwoordigt de klankbordgroep van studenten en heeft meegedacht over de veranderingen. Hij dringt er tijdens de bijeenkomst op aan dat studenten hun tips en verbeterpunten vooral moeten doorgeven.

Collegelid Jo van Ham opent de bijeenkomst door terug te grijpen op de reden voor de komst van de nieuwe systemen. In het kort: de huidige systemen zijn verouderd en zijn niet toekomstbestendig. Fred Gaasendam, informatiemanager van de tafel Onderwijs, schetst vervolgens het totaalplaatje, waarbij hij de verschillende panelleden aan het woord laat over ‘hun’ gedeelte.

De aanwezigen worden bijgepraat over de belangrijkste ‘nieuwkomers’: Osiris en Canvas. De uitrol van het Learning Management System Canvas startte in september 2016 met een kleine groep docenten en in maart 2017 moet alles zijn overgezet. Canvas is vergelijkbaar met Oase, maar het grootste verschil zit vooral in de mogelijkheid tot meer interactie tussen studenten onderling en tussen student en docent, vertelt panellid en dean van de Graduate School Jan Fransoo. Zo kan de student een opdracht uploaden die de docent vervolgens kan becommentariëren.

Van inschrijven tot afstuderen

Osiris, het studenteninformatiesysteem, zorgt voor het beheer van alle studentengegevens - vanaf het moment dat zij zich inschrijven tot aan hun afstuderen. Studenten vinden er straks hun cijfers, kunnen zich er inschrijven voor vakken en tentamens en houden er zicht op hun studievoortgang.
Verder komt er, ook in maart 2017, een nieuwe en verbeterde Planapp, die onderdeel gaat uitmaken van Osiris. Het idee is dat studenten daarmee gemakkelijk hun studiepad kunnen plannen. Een ander  project buigt zich over de invoering van een digitaal toetssysteem op een later moment.

De nieuwe systemen staan dadelijk allemaal op een en hetzelfde gepersonaliseerde portal. Iedere gebruiker kan het geheel naar eigen smaak en inzicht inrichten. Je hoeft voor de afzonderlijke systemen niet meer apart in te loggen. Voor die startpagina, die ook in maart 2017 gebruiksklaar moet zijn, moet nog een nieuwe naam worden bedacht. Gebruiksvriendelijkheid was het belangrijkste criterium voor de keus voor deze systemen.  

Aan het eind van de bijeenkomst blijken er niet al te veel vragen te zijn. Een medewerker wil graag weten in hoeverre het mogelijk is bestaande apps toe te voegen (Antwoord: ‘Er wordt eerst naar de relevantie gekeken en dan is dat zeker mogelijk via plug-ins). En de vraag ‘komt er ook een smartphone-app?’, kunnen de panelleden bevestigend beantwoorden.

Meer informatie vind je op de website. Je vragen en opmerkingen kun je kwijt via canvas@tue.nl of telefoonnummer 3826 of je kunt ze via Twitter stellen: (@TUeEdusys). Ideeën voor de naam van het nieuwe portaal mogen gestuurd worden naar portaal@tue.nl.

Deel dit artikel