Cum laude bachelor moet binnen 48 maanden

Bachelorstudenten mogen nog maar maximaal 48 maanden over hun studie doen willen ze in aanmerking komen voor een cum laude-toekenning. Dit extra criterium wordt komend collegejaar aan de bestaande regeling toegevoegd om de waarde van deze toekenning veilig te stellen. Volgens het Studenten Advies Orgaan voorkomt het ook dat studenten eindeloos herkansen om het benodigde cijfergemiddelde van een 8 te behalen.

De facultaire examencommissies aan de TU/e reiken op dit moment het getuigschrift ‘cum laude’ uit wanneer het ongewogen rekenkundige gemiddelde van de door de student afgelegde onderwijseenheden een 8 of hoger is. Het eindproject voor de bachelor (BEP) moet daarnaast met het cijfer 9 of hoger zijn beoordeeld. Daarnaast mag geen van de afgelegde onderwijseenheden die tot de opleiding behoren, beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een 6. Een tijdsrestrictie bestaat nog niet.

Maandag werd bij de bespreking van het nieuwe Onderwijs- en Examenreglement (OER) in de vergadering van de U-raad ten aanzien van dit onderdeel wel een tijdscriterium toegevoegd. Met ingang van het collegejaar 2017-2018 staat in het OER dat de bachelorstudent die voor de toekenning cum laude in aanmerking komt, niet langer dan 48 maanden over zijn bachelor gedaan mag hebben. Wel hebben examencommissies het recht om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, waardoor studievertraging is opgetreden, van deze regel af te wijken.

In het voorstel, dat afkomstig is van hoogleraar Lex Lemmens, dean van het Bachelor College, staat dat hiermee de waarde van de toekenning veiliggesteld wordt en dat het ook moet voorkomen dat studenten eindeloos blijven herkansen om het benodigde cijfergemiddelde te halen.

Deel dit artikel