TU/e-brandweerkazerne vanaf de zomer 24/7 bemand

TU/e-brandweerkazerne vanaf de zomer 24/7 bemand

De brandweerkazerne op het universiteitsterrein is binnenkort 24/7 bemand. Het TU/e-brandweerkorps en de regionale brandweer gaan nauwer samenwerken en daarvoor om te beginnen ook samenwónen. Laatstgenoemd korps neemt, met één tankautospuit en een continue vierkoppige bemanning, deze zomer zijn intrek in de TU/e-kazerne in het Multimediapaviljoen.

door

De TU/e en de brandweer van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werken al jaren samen, zo vertelt Peter Bloemers (afdelingshoofd Safety & Security en Locatiemanagement aan de TU/e). Zo springt de regionale brandweer bij in geval van grotere incidenten op de campus ‘onder kantoortijd’ en is de Eindhovense brandweer als eerste ter plaatse bij alarmeringen aan de TU/e tussen 17.00 en 08.00 uur, waarna het eigen korps aanhaakt.

Dat model, zo stelt Bloemers, is inmiddels wat achterhaald. Hij wijst op het groeiende aantal woningen op de campus, op regelmatige avondcolleges aan de TU/e: “De TU/e verandert elke dag. Het wordt steeds belangrijker om ook ná vijf uur ’s middags snelle en specialistische brandweerzorg te kunnen leveren”.

De regionale brandweer op zijn beurt is bezig met het invullen van een “nieuw uitrukconcept”, weet Bloemers, waarvoor het korps onder meer zijn (rollend) materieel en manschappen over meer locaties wil verdelen. “De handigste extra locatie om de klok rond een voertuig met vier bemanningsleden neer te zetten, bleek bij het universiteitsterrein te zijn. Dan kun je twee dingen doen: je kunt elkaar de tent uitvechten en kijken wie de langste heeft - óf je kunt kijken of je verder kunt samenwerken.”

Beide brandweerkorpsen kwamen volgens Bloemers al snel tot de conclusie dat een intensievere samenwerking én ‘samenwonen’ op het TU/e-terrein voor beide partijen directe meerwaarde biedt. “Wij hebben straks 24/7 dekking op onze campus en profiteren van hun ervaring met de stad, waar onze campus steeds meer op gaat lijken. Zij kunnen op hun beurt de stad beter bedienen en gebruik maken van onze specifieke kennis op bijvoorbeeld het vlak van incidenten met gevaarlijke stoffen.” Ook ziet hij kansen in een nauwere samenwerking tussen brandweer en wetenschap, bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe technologieën en hun (brand)veiligheid.

Hoe de samenwerking er straks precies gaat uitzien, moet de praktijk gaan leren, zegt Bloemers. Vaststaat dat de regionale brandweer vanaf de zomer één tankautospuit en een vierkoppige ploeg in de TU/e-kazerne in het Multimediapaviljoen stationeert.

Dit wisselende viertal krijgt daar vooral te maken met de drie fulltime beroepsbrandweermensen binnen het TU/e-korps. Deze blijven zich, samen met de achttien vrijwilligers vanuit de universiteit, in eerste instantie richten op ‘eigen huis’ - van meldingen en uitrukken tot controles en trainingen. Maar Bloemers sluit niet uit dat de TU/e’ers op langere termijn bijvoorbeeld ook breder worden ingezet. “Alles kan, niets moet; we gaan in de praktijk ervaren wat werkt.”

Passen en meten

Samen met Dienst Huisvesting wordt de komende tijd bekeken welke aanpassingen nodig zijn in de TU/e-kazerne, waar nu onder meer al twee eigen brandweervoertuigen staan. Van een uitbreiding in vierkante en kubieke meters is vooralsnog geen sprake, “we willen dit in principe binnen de bestaande begroting en kazernemuren inpassen”. Dat wordt passen en meten, beseft Bloemers, “maar we gaan het gewoon dóen. Heel lean and mean, aan de slag”.

De TU/e is overigens de enige Nederlandse universiteit die nog een eigen brandweerkorps heeft. “Wat wij hier hebben, is eigenlijk een ‘gekozen brandweer’. Het College van Bestuur kíest ervoor om hier een brandweer in stand te houden, omdat het heel erg hecht aan veiligheid - maar vanuit de wet hoeft het niet.” Sowieso is de bedrijfsbrandweer volgens hem, mede vanwege veranderende wet- en regelgeving, een uitstervend ras aan het worden. In de stad Eindhoven heeft alleen het vliegveld nog een eigen brandweerkorps, “maar de luchthavenbrandweer is eigenlijk weer een andere tak van sport”.

Bij de TU/e-brandweer kwamen vorig kalenderjaar 86 alarmeringen binnen. In 46 gevallen rukte het korps uit met zijn tankautospuit.

Deel dit artikel via je socials