19 miljoen voor gezamenlijk onderzoek 4TU

De 4TU.Federatie steekt de komende vier jaar haar gezamenlijke budget van 19 miljoen euro in onderzoek op thema’s uit de Nationale Wetenschapsagenda. Van het geld worden met name tenure tracks bekostigd binnen gezamenlijke programma’s van de vier technische universiteiten. De federatie hoopt dat de programma’s, met als overkoepelend thema ‘High tech for a sustainable future’, ook extra middelen van overheid en bedrijfsleven zullen trekken.

door

Het geld is bedoeld voor relatief grote programma’s met een jaarbudget van maximaal een miljoen euro, vertelt IJsbrand Haagsma, secretaris van de 4TU.Federatie. “Daar kun je een tiental tenure trackers van aanstellen (jonge onderzoekers die bij goede resultaten een vaste aanstelling krijgen, red.), binnen programma’s waar tevens zo'n twintig tot dertig onderzoekers van de verschillende technische universiteiten bij betrokken zijn.”

Met een budget van 19 miljoen euro is er ruimte voor een vijftal programma’s, waarbij uiteindelijk elke universiteit het geld terugkrijgt dat de instelling zelf heeft ingelegd. De belangstelling van de onderzoekers is groot; een matchmaking event in oktober, bedoeld om kennis te maken met collega’s van de overige TU's, trok volgens Haagsma honderdvijftig geïnteresseerde wetenschappers. Die hebben tot 19 februari 2018 de mogelijkheid om plannen in te dienen. “Daarover willen we vervolgens snel beslissen, zodat we in april weten welke voorstellen worden gehonoreerd.”

Duurzame toekomst

Er is bewust voor gekozen voor een lijst van zeven thema’s, die allemaal geschaard kunnen worden onder de noemer ‘High tech for a sustainable future’. Deze maatschappijgerichte thema’s komen terug in de Nationale Wetenschapsagenda.

De 4TU.Federatie daagt de overheid en het bedrijfsleven expliciet uit om bij te dragen aan haar initiatief. Haagsma: “In het regeerakkoord wordt opgeroepen tot meer publiek-private samenwerking. Dit programma is daarvoor volgens ons een goede basis.”

De thema’s waarvoor is gekozen zijn: robotica, sensoren, gezondheid en vitaliteit, geavanceerde materialen, duurzame energieopwekking en opslag, veerkrachtige technologie en samenleving, en hightech-oplossingen voor de agrarische en voedselsector. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg zei twee weken terug bij zijn bezoek aan de TU/e ook dat hij denkt dat bij de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda vooral kansen liggen voor de TU's.

Deel dit artikel via je socials