Bachelorprogramma Automotive op de schop vanwege relatief hoge uitval

Meer dan vier op de tien studenten die de major Automotive doen, maken hun studie niet af. Reden voor het faculteitsbestuur om actie te ondernemen. De voorlichting verandert en het curriculum wordt aangepast.

door

De uitval onder studenten Automotive blijkt relatief hoog te zijn, met zo’n veertig procent. Volgens Sjoerd Hulshof, opleidingsdirecteur Electrical Engineering, stoppen veel studenten met Automotive omdat hun verwachtingen niet overeenkomen met de realiteit. Enerzijds ligt dat aan de voorlichting en aan de andere kant aan de opzet van het curriculum. Hulshof licht toe: “Studenten verwachten niet altijd dat ze zoveel met Electrical Engineering bezig zijn. Automotive valt nu eenmaal onder de opleiding Electrical Engineering en dat is niet zonder reden. De kennis die studenten opdoen op het gebied van Electrical Engineering komt ook van pas voor Automotive."

"Sommige studenten denken ook onterecht dat ze veel aan auto’s gaan sleutelen", vervolgt Hulshof. "We gaan nu nog duidelijker in de voorlichting onder de aandacht brengen wat studenten bij ons kunnen verwachten.” Dat de instroom daarmee ook omlaag kan gaan, ziet de opleidingsdirecteur niet als een probleem. “Ik heb liever dat er tachtig studenten beginnen waarvan er zestig verder studeren, dan dat er honderd komen en er vijftig afvallen.”

Ook het curriculum van de major, die in 2011 is gestart, wordt aangepast. Het plan is om al in september 2017 te starten met een vernieuwd eerste jaar. Het tweede en derde jaar volgen dan in respectievelijk 2018 en 2019. De aanpassingen voor het tweede en derde jaar liggen nog niet vast, maar voorstellen zijn er al wel. Hulshof: “Er moet meer coherentie komen. Studenten missen de samenhang tussen de vakken. Ook de versnippering van onderwerpen over verschillende vakken is niet optimaal. Verder bieden we nu keuzevakken aan waarvan de vraag is of het geen majorvakken zouden moeten zijn. Het voorstel ligt er nu om twee tracks, die allebei bestaan uit twee of drie vakken uit specifieke toepassingsgebieden, naast elkaar aan te bieden in het tweede jaar.”

Volgens Hulshof is er ook over gesproken om van het bachelorprogramma Automotive een aparte geaccrediteerde opleiding te maken, maar dat voorstel heeft het tot nu toe niet gehaald. Hulshof is er persoonlijk geen voorstander van. ”Wellicht in de toekomst, maar dan moeten we de opleiding eerst beter op orde hebben.”

Deel dit artikel via je socials