Het Nanolab. Foto | Bart van Overbeeke

TU/e brengt haar 54 labs samen op één site

Alle TU/e-laboratoria, 54 in totaal, zijn sinds deze week op een en dezelfde website te vinden. Over de veertien grootste laboratoria wordt tekst en uitleg gegeven, de andere labs worden kort vermeld. Hiermee moeten de onderzoeksfaciliteiten van de universiteit beter zichtbaar zijn en moet duidelijker zijn wat voor onderzoek er wordt uitgevoerd.

Welke laboratoria zitten in de afzonderlijke campusgebouwen, wie mogen daarvan gebruik maken, wie zijn de lab-beheerders, welke faciliteiten zijn er en welk type onderzoek wordt er uitgevoerd? Op deze vragen krijgt de bezoeker van de site, die sinds deze week in de lucht is, de antwoorden.

Zo staat bij het Darcy Lab in Gemini vermeld dat het 'unieke MRI-faciliteiten biedt die speciaal zijn toegerust op het onderzoeken van de eigenschappen van technologische poreuze materialen'. De bezoeker van de site leert over het High Capacity Optical Transmission Lab dat het onderzoek faciliteert naar innovatieve glasvezelkabels waarmee grotere hoeveelheden data zijn te verzenden. 

De veertien grootste laboratoria staan uitgebreid beschreven. De overige veertig staan kort vermeld met de naam van de lab-beheerder en een link naar de website van het lab.

Lisette Appelo, beleidsmedewerker onderzoek bij Dienst Algemene Zaken, had als projectleider de taak om de onderzoeksfaciliteiten en het onderzoek dat er wordt uitgevoerd beter voor het voetlicht te krijgen. “We willen vooral duidelijk maken, voor zowel mensen van binnen als buiten de TU/e, wat voor bijzondere faciliteiten we hier hebben. Ook is niet bij iedereen bekend welke labs voor meerdere partijen, ook van buiten de campus, toegankelijk zijn. We hopen dat mensen elkaar gemakkelijker weten te vinden.”

Moeilijk te vinden

Tussen idee en uitvoering zat een halfjaar, waarin volgens Appelo de meeste tijd in de inventarisatie ging zitten. Die voerde ze uit met Trang Kager-Nguyen, eveneens werkzaam bij Dienst Algemene Zaken. “Ik kwam er al snel achter dat de informatie moeilijk te vinden was. En het was niet altijd meteen duidelijk wie de lab-beheerder was.”

Bij de realisatie van de website kwamen marketingcommunicatie-specialist Marc Rosmalen en contentmanager Heidy Keepers van het Communicatie Expertise Centrum in beeld. Rosmalen: “We hebben het bijzondere van de labs willen benadrukken. De opzet van enkele laboratoria is uniek in Nederland of zelfs in de wereld. We hebben de teksten met de betrokken wetenschappers afgestemd, zodat zij ook achter de inhoud staan. En we hebben van de veertien laboratoria foto’s laten maken met daarop een typerend onderdeel.”

Via sociale media, de TU/e-website en intranet wordt de site nu onder de aandacht gebracht. De komende tijd wordt deze waar nodig aangevuld en aangepast. Appelo: “We willen de site sowieso eens per jaar uitgebreid updaten. De komende tijd bepalen we of en waar we nog kunnen aanvullen op details of kunnen verbreden. We gaan bijvoorbeeld kijken of we de living labs, zoals die bij de 'markthal' van MetaForum, ook een plekje geven.”

Deel dit artikel