Hoog aantal tijdelijke contracten TU/e-medewerkers verklaard

Meer dan de helft van de TU/e-werknemers heeft een tijdelijk contract. Dat is meer dan bij andere universiteiten. Zo blijkt uit cijfers over 2016. Maar hoe komt dat? Aan de TU/e blijken veel promovendi en ontwerpers-in-opleiding te werken. Dat komt onder meer doordat er vanwege de banden met het bedrijfsleven relatief veel contractonderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast werken veel wetenschappers nog op een tijdelijk contract binnen een zogeheten ontwikkeltrack. Zo blijkt uit de analyse die Dienst Personeel en Organisatie na vragen van Cursor maakte.

door

De TU/e heeft als onderzoeksuniversiteit bovengemiddeld veel banden met het bedrijfsleven en er wordt veel contractonderzoek uitgevoerd. De universiteit heeft daarom van oudsher relatief veel promovendi en ontwerpers-in-opleiding in dienst en al deze functies zijn in tijdelijk dienstverband. Zo blijkt uit de analyse van DPO. Promovendi (887,9 fte) en ontwerpers in opleiding (226,4 fte) vormden in 2016 57 procent van het totale wetenschappelijk personeel.

"Voor een research-universiteit met veel contacten met het bedrijfsleven is dit hoge aantal niet verwonderlijk", zegt ook Koen van Tankeren, woordvoerder van het College van Bestuur. "Promovendi en ontwerpers-in-opleiding worden aan de TU/e ook beschouwd als medewerkers. Dat is zeker niet aan iedere universiteit het geval. Nieuw WP-beleid moet er de komende jaren toe leiden dat ook aan de TU/e wetenschappelijk personeel vaker een vaste aanstelling gaat krijgen." 

De universiteit zit in een groeifase en heeft als onderwijsvisie zoveel mogelijk meester-gezelrelaties te willen hebben binnen de wetenschappelijke staf, waardoor het aantal wetenschappelijke stafleden groeit. Uit de analyse van DPO blijkt dat veel van die wetenschappers, die op basis van een zogeheten ontwikkeltrack zijn aangesteld, wel uitzicht hebben op een vaste aanstelling binnen enkele jaren. Volgens DPO verklaart dit de circa 43 procent tijdelijke dienstverbanden van de universitair docenten, meestal de startfunctie in een ontwikkeltrack aan de TU/e. Binnen dit ontwikkeltrack kunnen ze hun carrière-pad uitstippelen en verwezenlijken. In tegenstelling tot andere universiteiten die een reguliere tenure track hebben, is de beoordeling en omzetting naar een vast dienstverband binnen het ontwikkeltrack al vóór het afronden van het track.

Eerder deze week werd bekend dat aan de TU/e meer medewerkers op een tijdelijk contract werken dan op andere universiteiten. 

Cijfers verstrekt door DPO over 2016:

Percentage

Tijdelijk

Vast dienstverband

Hoogleraar

4,9%

95,1%

Universitair hoofddocent

0,8%

99,2%

Universitair docent

42,5%

57,5%

Postdoc

99,8%

0,2%

Overig wetenschappelijk personeel

49,0%

51,0%

Promovendi

100,0%

0,0%

Ontwerper in opleiding

100,0%

0,0%

Ondersteunend personeel

8,3%

91,7%

Totaal

52,6%

47,4%

Deel dit artikel via je socials