Verkeersplein De Zaale wordt kruispunt

Het verkeersplein bij De Zaale en het Eeuwsel op de campus, dat geregeld wordt aangezien voor rotonde, wordt een duidelijke kruising. Hiermee moet een einde komen aan de onduidelijkheid over de voorrangssituatie op die plek. De aanleg van drempels moet er voor zorgen dat er minder hard wordt gereden. Bovendien worden de klinkers opnieuw gelegd. De doorgaande weg De Zaale is daarom van maandag 10 juli tot en met vrijdag 11 augustus afgesloten.

door

“We hebben al vaker vragen en opmerkingen over die plek gehad”, merkt Thijs Mooren van Dienst Huisvesting op. “We wilden een einde maken aan die onduidelijke situatie en omdat nu ook het straatwerk moest worden verlegd, wordt er nu aan gewerkt." Na de werkzaamheden moet het duidelijk zijn dat het een kruising is. Die kruising komt hoger te liggen en er zullen zebrapaden en versmallingen komen. Volgens Mooren wordt nu vaak te hard over het weggedeelte gereden en met de maatregelen wordt beoogd automobilisten langzamer te laten rijden. De klinkers, die nu hier en daar ongelijk liggen, worden herschikt. Onlangs zijn ook enkele rioolbuizen bij dat weggedeelte gerepareerd. Bekijk de uiteindelijke situatietekening.

De doorgaande weg De Zaale is van maandag 10 juli tot en met 11 augustus 2017 afgesloten voor alle verkeer, dus voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Vanaf de ingang Insulindelaan zullen omleidingsborden aangeven op welke manier de gebouwen en parkeerterreinen het beste kunnen worden bereikt. Op de plattegrond en het verkeersplan kun je zien hoe het verkeer naar de juiste gebouwen en parkeerterreinen wordt geleid.

Ook aan de andere kant van De Zaale, ter hoogte van Atlas, is de weg afgesloten vanwege de werkzaamheden aan dat gebouw. Die werkzaamheden gaan nog tot november duren, laat Mooren weten. Alleen tussen 31 juli en 18 augustus wordt het gedeelte van De Zaale bij de onderdoorgang aan de noordzijde van het Atlasgebouw tijdelijk opengezet voor (bouw)verkeer. Dan is Park Hilaria en liggen de werkzaamheden aan Atlas tijdelijk stil.

Deel dit artikel via je socials