Studentengeledingen vier TU's willen extra geld voor onderwijs

De studentengeledingen van de vier technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente, Wageningen) zien in het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord niet direct toezeggingen terug die studentenstops aan hun instellingen gaan voorkomen. Ze stuurden er de formerende partijen gistermiddag een open brief over.

door

In een open brief die gisteren door de studentengeledingen van de vier TU's is aangeboden aan de vier partijen die het regeerakkoord hebben opgesteld (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) laten de studenten weten blij te zijn dat de coalitie veel aandacht besteedt aan het belang van techniek en technische universiteiten. Wat ze echter missen is een concrete belofte om daarnaast ook te investeren in het onderwijs aan de vier TU's. 

Extra geld is volgens de studenten nodig om de problemen die de groei van de studenteninstroom heeft veroorzaakt het hoofd te bieden. Het brengt volgens hen de toegankelijkheid van het onderwijs aan de TU’s nog verder in gevaar. Ze roepen de coalitie op om duidelijkheid te bieden door een concrete toezegging te doen. ‘Een belofte die tegemoetkomt aan de behoefte van onze universiteiten om ons onderwijs toegankelijk en van wereldniveau te laten blijven’, staat in brief.

De extra middelen die vanaf 2018 vrijkomen door het invoeren van het leenstelsel zijn volgens hen niet voldoende. ‘Er is een structurele bijdrage bovenop de huidige onderwijsbegroting nodig, die aan de behoefte van de 4TU voldoet om het technisch hoger onderwijs in Nederland tot de wereldtop te laten behoren.’

Volgens Yoram Meijaard, bachelorstudent Computer Science en secretaris van studentengroepering Groep-één, is het tweede keer dat de studentengeledingen van de vier TU's gezamenlijk een open brief naar buiten brengen. Vorig jaar stuurden de studenten ook al een brief aan OCW-minister Jet Bussemaker, EZ-minister Henk Kamp en zijn staatssecretaris Martijn van Dam. Ook in die brief vroegen ze om extra ondersteuning van de technische universiteiten.

Deel dit artikel via je socials