Substantiële donatie maakt promotieplaats mogelijk

Voor het eerst heeft een donateur via een substantiële gift aan het Universiteitsfonds Eindhoven het mogelijk gemaakt dat een promovendus voor vier jaar aan de slag kan met een onderzoeksproject. De hoogleraren Geert Verbong en David Smeulders definieerden het project, dat moet bijdragen aan meer begrip over de impact van nieuwe technologieën.

door
foto Shutterstock

Friendraising, met die opdracht ging ruim twee jaar geleden het team voor Fundraising Development aan de slag aan de TU/e. Financiële targets werden nadrukkelijk nog niet vastgelegd, eerst moest geïnvesteerd worden in het aanknopen van relaties, het verkennen van de markt en het definiëren van mogelijke projecten die donateurs konden ondersteunen. Ook werden kleine crowdfunding-acties georganiseerd voor enkele studententeams.

Het vierkoppige team, dat onder leiding staat van Karen Ali, die tevens directeur is van het bestuur van het Universiteitsfonds, mag nu het eerste grote succes bijtekenen. Begin december zegde een donateur, die geen alumnus van de TU/e is en verder anoniem wil blijven, toe een onderzoeksvoorstel van de hoogleraren Geert Verbong (IE&IS) en David Smeulders (W) financieel te steunen. Met de gift kan een promovendus aan het werk worden gezet, die daarmee volgens Verbong vooruitloopt op de oprichting van de leerstoel Technology Assessment in 2019.

Onvoorziene gevolgen

“De leerstoel zal zich richten op onderzoek naar de implicaties die de invoering van bepaalde nieuwe technologieën met zich mee kunnen brengen”, zegt Verbong. “Het onderzoek dat nu gesteund wordt heeft betrekking op de onvoorziene gevolgen die kunnen ontstaan door de invoering van duurzame energie- en mobiliteitssystemen. Wat kunnen daarvan de lusten zijn, maar zeker ook de lasten? Dat laatste is moeilijk, want hoe kun je aan het begin van de invoering van een nieuwe technologie die inschatting al maken? Maar als je daar meer inzicht over hebt, kun je mogelijke negatieve gevolgen wellicht nog wel bijsturen.”

Verbong verwijst naar de medeopsteller van het onderzoeksvoorstel, David Smeulders. Die waarschuwde begin juli van dit jaar, onder meer ook in Cursor, voor de negatieve gevolgen die er zijns inziens ontstaan wanneer Nederland in een te hoog tempo van het gas afgaat. Zijn boodschap was toen: denk na voordat je handelt.

De ondersteuning door de anonieme donateur noemt ook Verbong een succes. “Er is veel tijd in gaan zitten om precies de juiste match te krijgen. David en ik zijn samen met Karen Ali persoonlijk bij de donateur langs geweest om ons voorstel toe te lichten. Het is mooi dat we nu met deze gift voor vier jaar een promovendus kunnen betalen.”

Deel dit artikel via je socials