Driekwart studenten positief over geluidspilot bieb

Ongeveer driekwart van de gebruikers van de bieb in MetaForum is positief over de pilot met verschillende geluidszones die daar op 1 maart is gestart. Dat blijkt uit een enquête die onder bezoekers is verspreid. De pilot wordt dan ook voortgezet; verder staat volgende week een gesprek op de planning met de architect van het gebouw en met Dienst Huisvesting over mogelijke akoestische maatregelen ter aanvulling.

De bibliotheek is sinds deze maand verdeeld in drie soorten geluidszones. De stilteruimte op -1 was en bleef een ‘rode’ zone; vloer 0 werd opgedeeld in ‘groene’ en ‘oranje’ gebieden, waar respectievelijk mag worden overlegd of alleen hoogstnoodzakelijk mag worden gefluisterd.

Claire Vereecken, teamleider frontoffice van de bibliotheek, is vier weken na de start "best tevreden". Ze heeft naar eigen zeggen behoorlijk wat gesprekken met studenten moeten voeren om de achtergronden en intenties van de geluidszones toe te lichten, “maar dan bleken de meesten van hen ook positief”. Daarnaast vulden volgens haar zo’n 210 mensen de enquête over de proef in; ongeveer driekwart van de respondenten gaf daarbij aan de zones een goede oplossing te vinden.

Volgende week wil Vereecken de bevindingen in een soort flyer op een rij zetten en met gebruikers van de bieb gaan delen. De zoneverdeling blijft volgens haar in elk geval zoals ze nu is, daarnaast gaat de TU/e-medewerkster volgende week donderdag in gesprek met vertegenwoordigers van Ector Hoogstad Architecten (de ontwerper van het gebouw) en Dienst Huisvesting. Want, zo stelt ze, de geluidsregulering kan nog altijd beter. “We hebben gemerkt dat de zones op zichzelf misschien nog net niet voldoende effect hebben. Dus daar willen we de hulp van de akoestiek bij inzetten, wellicht door het plaatsen van panelen.”

Met name de nieuwe groene zones, waar voluit mag worden gesproken, worden door veel mensen als te luid ervaren, merkte Vereecken. “Het geluid is nu natuurlijk meer geconcentreerd dan voorheen, dus bij die kritiek kan ik me wel iets voorstellen.” Ook het geluid vanuit bijvoorbeeld de kantine en de meer openbare zone op vloer 1 blijft een uitdaging. “Wij proberen in de bieb te doen wat we kúnnen, maar op de directe omgeving hebben we helaas geen grip.”

Vanaf vrijdag 30 maart is de bibliotheek, net als de rest van de universiteit, vier dagen gesloten in verband met Goede Vrijdag en Pasen.Verder is de bieb vanaf komende dinsdag drie weken lang alleen toegankelijk voor TU/e-studenten in verband met de aankomende tentamenperiode; er wordt gecontroleerd. 

Deel dit artikel via je socials