Buurman Mols Burcht : “Voor Bijbelstudie gebruiken we een app”

Iedere maand gaat Cursor op bezoek bij een studentenhuis. Wie wonen er, wat doen zij daar, welke tradities zijn er en waar hebben zij het over? Wat we horen schrijven we op, wat we zien zetten we op film. Deze keer komen we binnen bij Buurman Mols Burcht aan de Dommelstraat. “Je kijkt verder dan je christelijke bril.”

Jelle Schuitemaker, masterstudent Innovation Management, geeft Cursor een rondleiding door Buurman Mols Burcht. In dit huis is hij, samen met vier andere studenten, bewoner van het eerste uur. Dat wil zeggen dat zij er nu ruim een jaar wonen, na een langdurige verbouwing van het gewezen kantoorpand.

De hoofdregel in dit christelijke huis is dat er respect is voor elkaar. “We hebben geen doucherooster nodig of tijden waarop je wel of niet de was mag draaien. Natuurlijk hebben we wel een schoonmaakrooster.” Dat is zeker nuttig om de muizen in het belendende huis, een leegstaand drugspand, niet aan te moedigen nog eens te komen. Dat deden ze het eerste half jaar wel, maar nu zijn ook de gaten dichtgeplakt waardoor dat mogelijk was.

Video | Fabian Lucas Luijckx

Cursor bezoekt Ichthushuis Buurman Mols Burcht

Video | Fabian Lucas Luijckx

Waarom het huis Buurman Mols Burcht heet? Toen Jelle en ook medebewoners Christiaan Bremmer (mbo-student) en Levijne Nieuwenhuyzen (derdejaars elektrostudent) puber waren, vonden ze het internetfenomeen Buurman Mol hilarisch. En nóg kennen ze de liedjes. Sterker: zij zorgden ervoor dat ook de helft van de christelijke studentenvereniging Ichthus (ledenaantal rond de 130) die nog nooit van Buurman Mol gehoord had, nu fan is. “Wij houden het levend.”

Bijbelappstudie

Iedere dinsdag is deze Burcht een plek waar Ichthus-leden bijbelstudie komen doen. Er zijn op die dinsdagen vijftien kringen in evenzoveel huizen tegelijk bezig. De studenten beginnen met het zingen van enkele christelijke liederen. “Daar hoef je niet goed voor te kunnen zingen”, lacht Eva Stoffelsen (in between studies). “Dan volgt een ‘kringrondje’ waar je kunt delen hoe het persoonlijk met je gaat. Dat gaat over tentamens, ziektes, familie et cetera. Over problemen én successen”, zegt Jelle. Hij legt uit dat niemand een bijbel op zak heeft, maar dat er gelezen wordt vanuit een smartphone-app.

Door de besprekingen met studenten van verschillende stromingen “kijk je verder dan je eigen bril, maar wel met een christelijke bril natuurlijk”, zegt Jelle. Om tien uur wordt de bijbelstudie afgesloten met een gebed, dan begint de borrel.

Wie het dakterras op gaat, kan de TU/e zien liggen. Wie naar beneden gaat, kan in de sociëteit van Ichthus terechtkomen. Maar dat is vandaag niet aan te raden; er moet nog een baal hooi worden opgeruimd. Die had het vorige bestuur achtergelaten, uitgestrooid over de vloer, omdat het huidige bestuur (waarvan Levijne secretaris is) een weekje op vakantie durfde te gaan. Maar nu is het bestuur terug en kan ze de troep opruimen. Dat is inmiddels een traditie.

Deel dit artikel via je socials