Is een redigeerservice voor je scriptie wel academisch?

Studenten van de Vrije Universiteit kunnen de eindversie van hun scriptie straks laten controleren op spel- en taalfouten. Voor de inhoud blijven ze zelf verantwoordelijk. Bij het TU/e Language Center zijn ze enigszins verbaasd over deze service van de VU.

door
foto Shutterstock / Brigit Span

De redigeerservice van de VU, die verzorgd wordt door docenten met veel ervaring in academisch schrijven, checkt zowel Nederlands- als Engelstalige scripties en proefschriften, en let daarbij alleen op taalkundige fouten. Denk aan dt-fouten en verwijsfouten. Met de inhoud, opbouw of lay-out bemoeien de redacteuren zich niet.

Wel wijzen ze op onduidelijke zinnen en stellen verbeteringen voor. Zo nodig krijgen de auteurs algemene opmerkingen over de stijl van hun tekst. Het is dan aan hen om daar iets mee te doen.

“Ik verbaas me er enigszins over dat de VU zoiets aanbiedt”, zegt Leonie Kasje, teammanager van het TU/e Language Center, als haar wordt gevraagd of de TU/e ook een dergelijke service biedt. “Wij bieden dit bewust niet aan, omdat het schrijven van scripties en proefschriften hoort bij de academische competenties die onze studenten moeten hebben aan het eind van hun opleiding.”

Het Language Center biedt wel diverse workshops aan om de academische schrijfvaardigheid verder te ontwikkelen. Kasje: “We hebben een online diagnostic test om te kijken of het niveau van je Engels voldoende is; we bieden academic writing courses en workshops voor het schrijven van een thesis. Genoeg om de studenten te helpen zélf hun scriptie en thesis te schrijven.”

Bemoeien

De service in Amsterdam is een reactie op het succes van commerciële scriptiebedrijven. Volgens Gea Dreschler, een van de initiatiefnemers en universitair docent Engelse taalkunde aan de VU, letten die niet alleen op taalfouten, maar bemoeien zich ook met de inhoud van de scriptie.

Tegen universiteitsblad Advalvas zegt ze: “Daar zijn wij als docenten op tegen omdat dan onduidelijk is wat de student zelf heeft gedaan en wat er van zo’n bureau komt.” Ze vindt het daarom “transparanter” als de universiteit zelf een redigeerdienst aanbiedt.

Voor niets gaat de zon op. De kosten voor een foutloze scriptie zijn 47,50 euro per uur. Voor dat geld wordt de tekst door twee redacteuren gecorrigeerd. Zij werken niet met kladversies, maar controleren alleen eindversies. De redigeerdienst is onderdeel van het schrijfcentrum van het Academic language programme van de faculteit geesteswetenschappen.

Deel dit artikel via je socials