Beveiliging en brandweer in beweging onder nieuwe manager

De centrale meldpost van de beveiliging is verhuisd naar Atlas, de brandweerkazerne naar Feniks, de parkeerdesk naar MetaForum. En dat alles in amper anderhalve week tijd, onder leiding van een vers afdelingshoofd voor wie rustig inwerken op haar nieuwe Eindhovense stek er bepaald niet bij was.

Melani Boumans, manager Safety & Security, oogt niettemin ontspannen als we haar daags na alle verhuisbewegingen treffen in de kelders van Atlas. Daar waar de centrale meldpost in eerdere jaren ook al eens haar onderkomen had, worden de komende tijd nog de punten op de i gezet na de grootscheepse verhuizing van afgelopen week. “Alle systemen waarmee wij werken, van de slagbomen tot de intercoms, moesten worden overgezet. Daar heeft niet één leverancier werk aan, dat zijn er een hele hoop. En die hebben afgelopen week in een heel strakke planning nauw met elkaar moeten samenwerken.”

Totdat afgelopen vrijdag definitief de laatste switch werd omgezet, is alles in de oude meldpost in het Laplacegebouw blijven draaien. Boumans: “We hadden dus een paar dagen twee meldkamers actief en hebben eerst alles in Atlas kunnen testen. Sinds donderdagmiddag draaien alle systemen hier in Atlas en is alles in Laplace afgekoppeld.”

Parkeercadeautje

Maar niet alleen de centrale meldpost van Safety & Security kreeg een nieuw onderkomen; ook het frontoffice van de parkeerpoot verhuisde deze week met al zijn systemen van A naar B, of in dit geval MetaForum (MF 1.552 om precies te zijn, sinds woensdag 4 juli open voor studenten en medewerkers met vragen). Tijdens de verhuis- en testperiode stonden de slagbomen van de campus zes werkdagen open. Dit was vooral preventief, vertelt Boumans: “We willen gewoon niet dat automobilisten, onze klanten, hinder ondervinden van zo’n verhuizing”. Lachend: “Ik begreep dat veel mensen het als een cadeautje zagen”. 

Tot slot verhuisde ook de brandweerkazerne op de campus, die sinds een kleine twee jaar wordt gedeeld door het eigen TU/e-korps en de brandweer van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het Multimediapaviljoen werd verruild voor gebouw Feniks (voorheen een Fontys-gebouw) aan de uiterste oostkant van de campus. “Dan hebben we het natuurlijk over de brandweerwagens, maar ook over allerlei apparatuur, portofoons, noem maar op, waarvoor verbindingen moesten worden verlegd.” 

De nieuwe locatie in Feniks is overigens een tijdelijke; over een half jaar verhuist de brandweer intern naar zijn definitieve plek elders in het pand. Dat de korpsen nu helemaal aan de buitenrand van het terrein hun basis hebben, vormt volgens Boumans geen enkel probleem: “Het gaat vooral om uitruktijden en aan de normen daarvoor kunnen we ook vanaf die locatie prima voldoen”.

Brandweersamenwerking

Het nieuwe hoofd Safety & Security is zeer te spreken over de samenwerking tussen de genoemde twee brandweerkorpsen. In de dagelijkse praktijk hebben ze nog altijd vooral hun eigen uitrukken (de TU/e-brandweer op de campus, de regiobrandweer daarbuiten), maar daaromheen wordt er volgens Boumans volop en tot ieders tevredenheid samengewerkt. “Ze ondersteunen elkaar, vullen elkaar aan met hun expertises. Ook het contact op mijn niveau, met mijn collega van de veiligheidsregio, verloopt heel goed.”

De brandweersamenwerking en de genoemde verhuisbewegingen stonden bovenaan de prioriteitenlijst van Boumans, die in Eindhoven naar zeggen in een sneltrein is gestapt. “Ik ben op 1 mei begonnen, maar mijn voorganger Peter Bloemers was sinds eind februari al weg. Hij had een keurige overdracht achtergelaten, maar in een paar maanden verandert er al veel. Zo loop je meteen een paar slagen achter.” Ze was het naar eigen zeggen op zich wel gewend om in het diepe gegooid te worden, “maar nu sliep ik de eerste weken wanneer ik thuiskwam kwam vrij vroeg, ja”, vertelt ze met een lach.

Nu de verhuizingen achter de rug zijn, is de iets langere termijn aan de buurt. Want integrale veiligheid, door voorganger Bloemers in gang gezet, is een ander vetgedrukt thema op de to-do-list van Boumans. En niet alleen op die van haar, maar ook op die van de afdelingen voor studentzaken, arbo en ict. “Met elkaar samenwerken voor een veiligere samenleving, daar gaat het om - ook hier op de campus. Van fysieke huisvesting en de beveiliging van evenementen tot digitale veiligheid en het adequaat kunnen inspelen op bijvoorbeeld mensen met zorgwekkend gedrag; allemaal grote thema’s waarop we de handen ineen moeten slaan.”

Die handen zijn in eerste instantie die van Boumans, Floor van der Heijden (hoofd Arbeidsomstandigheden, milieu, veiligheid en stralingsbescherming) en Martin Romijn (Chief Information Security Officer), die binnenkort samen de spreekwoordelijke hei opgaan om een programma te ontwikkelen rond genoemde thema’s en wat de TU/e op deze vlakken nodig heeft. 

Individualisering

Als voorbeeld noemt Boumans de groei van de TU/e, de nog altijd uitdijende studentenpopulatie. “We zien allemaal wel eens iemand in onze omgeving over wie we ons zorgen maken. Hoe kunnen we die mensen helpen voordat het in hun hoofd gaat ‘tikken’ en de verkeerde kant opslaat? De individualisering in de samenleving neemt toe, eenzaamheid is er niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren. We moeten voor elkaar zorgen en proberen te voorkomen dat mensen in de veiligheidsketen belanden.”

De eerste paaltjes voor dit beoogde programma rond integrale veiligheid zijn volgens Boumans al geslagen, de eerste besprekingen in onder meer het Directeurenoverleg van de TU/e al achter de rug. Ook wijst ze op de zogeheten Governance Board Integrale Veiligheid die nu al een paar jaar in bedrijf is, waarin de directies van genoemde drie afdelingen verenigd zijn en waarmee volgens Boumans “al flinke stappen zijn gezet”. 

In haar ogen is het nu echter tijd voor verdieping, “door samen een programma hierop te ontwikkelen en uit te voeren, door mensen bewuster te maken van wat er speelt en ze daar handreikingen bij te doen. Níet ‘wat willen we uitgesmeerd over tien jaar bereiken’, maar concreet en gericht op de korte termijn”. Ze hoopt dit programma aankomende augustus al voor te leggen aan het College van Bestuur. 

Op elkaar bouwen

De 34-jarige Boumans is enthousiast over haar eerste maanden op de Eindhovense campus. “De TU/e is echt een samenleving, heel hecht en betrokken, mensen kunnen op elkaar bouwen. Ik heb dat ook gemerkt aan hoe mensen hun best hebben gedaan om mij hier goed te laten landen, dat is echt heel tof.”

De verschillen met haar vorige werkgever, de in vier verschillende regio’s gevestigde Avans Hogeschool, zijn groot, zegt ze. “Avans heeft geen beveiligingsorganisatie, ziet zijn gebouwen echt als openbare gebouwen, veiligheid is daar ingebed bij de facilitaire afdeling. Dat is niet te vergelijken met de enorme operationele organisatie hier.”

Niet dat ze weg wilde bij Avans op het moment dat Bloemers haar polste als zijn mogelijke opvolger, helemaal niet zelfs. “Maar ik ben toch maar eens komen praten hier - en dat maakte me al snel enthousiast. Vooral door die professionele jongens en meiden hier, die met hun voeten in de klei staan, hun vak verstaan en daar heel goede ideeën over hebben. Daar geniet ik intens van.”

Deel dit artikel via je socials