Instroom premasters in twee jaar sterk gedaald

Voor de premasteropleidingen stromen dit nieuwe collegejaar maar 109 nieuwe studenten in. Twee jaar terug startten nog vierhonderd hogeschoolstudenten met een premaster als voorbereiding voor een masteropleiding aan de TU/e. Paul Koenraad, dean van de Graduate School, zegt geschrokken te zijn van deze plotse sterke daling en wil snel gaan onderzoeken wat hiervan de oorzaak is.

door
foto DG Fotostock / Shutterstock

De scherpe daling van de instroom van premasters heeft dean Paul Koenraad verrast. “We zagen vorig collegejaar al dat de instroom bijna gehalveerd was van 400 - zo’n beetje het gebruikelijke aantal - naar 215 premasterstudenten, maar dit jaar is dat laatste aantal nog eens gehalveerd, terwijl we verwachtten dat het zich zou stabiliseren. Daar ben ik wel van geschrokken.”

Koenraad denkt dat er wel een effect is van de TOEFL-taaltest die hbo-studenten moeten afleggen om aan te tonen dat hun Engels op vwo-niveau is, en de door de TU/e zelfontwikkelde wiskundetoets die ze ook moeten halen om toegang tot een aantal van de premasteropleidingen te krijgen. “Deze beide toetsen hebben we ingevoerd om de slagingskansen van de premasters te verhogen”, vertelt Koenraad. "Bij Computer Science waar deze ingangseisen al veel eerder zijn ingevoerd, hebben we gezien dat de aantallen eerst teruglopen en daarna weer omhoog gaan en dat de rendementen van deze groep significant zijn toegenomen. De studenten die starten zijn dus ook de kwalitatief betere studenten. Het selectiemechanisme werkt.”  

Arbeidsmarkt

De opleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences heeft volgens Koenraad afgezien van de invoering van de wiskundetoets voor hun premasters. Daar is op dit moment dan ook het hoogste aantal nieuwe premasterstudenten te vinden: 44, meer dan de helft van de totale instroom. [In een eerdere versie van het artikel stond onterecht vermeld dat ook IE&IS heeft afgezien van de wiskundetoets. Dat was incorrect: IE&IS hanteert de wiskundetoets wel.]

Koenraad zegt snel te willen gaan onderzoeken wat de redenen van de sterke terugval kunnen zijn. “We kunnen niet uitsluiten dat de huidige overspannen arbeidsmarkt er ook mee te maken heeft. Een afgestudeerde hbo-student kan nu makkelijk een baan vinden en daarom besluiten niet door te stromen naar de universiteit. Maar ik sluit niet uit dat ook beide toelatingstoetsen er een rol bij spelen, en als dat zo is moeten we die ook weer tegen het licht houden.”

Deel dit artikel