“Nog veel te verbeteren aan Eindhoven als studentenstad”

Er zit méér in Eindhoven als studentenstad, vinden leden van DAS. Om te kijken of de rest van de studentenpopulatie het daarmee eens is, zijn ze samen met innovatiebureau Six Fingers een onderzoek gestart. STEHVEN, een organisatie die studenteninitiatieven ondersteunt, financiert het project.

Denk je aan de typische studentenstad, dan is Eindhoven waarschijnlijk niet de eerste plek die in je opkomt. Het is iets dat voormalig fractielid Joëlle Bink van DAS en haar partijgenoten graag anders zouden zien. “Dat kunnen wij wel willen, maar we vonden ook dat het moest worden onderzocht”, vertelt de Data Science-student. Als zwart op wit staat dat meer studenten er hetzelfde over denken, dan helpt dat in onderhandelingen en gesprekken met politiek Eindhoven en onderwijsinstellingen.

Hoofdvraag in het onderzoek is waar huidige studenten behoefte aan hebben met betrekking tot Eindhoven als studentenstad. “Wij vinden zelf dat er meer zit in bijvoorbeeld het nachtleven, de verbinding tussen studenten en de stad, de studentencultuur en natuurlijk huisvesting. Dat zijn allemaal thema’s waar we vragen over gaan stellen.” Dat gebeurt in eerste instantie in drie sessies van twee uur, waarin groepen van tien studenten met verschillende achtergronden hun mening mogen geven. “Dat zijn studenten van de TU/e, Fontys en de Design Academy, die echt niet allemaal actief hoeven te zijn in het studentenleven. We willen juist ook van studenten die weer met de trein naar huis gaan horen wat nodig is om ze te enthousiasmeren om bij te dragen aan de stad.”

Binding

Studenten voelen te weinig binding met Eindhoven, zegt Bink. “Je ziet dat veel van hen na hun studie meteen vertrekken, zelfs naar Den Bosch. Wat heeft die stad nou wat Eindhoven niet heeft?” Het is een onderwerp dat de gemeente en de TU/e ook belangrijk vinden, weet de student, die ook in de universiteitsraad heeft gezeten. Dat gebrek aan binding ligt volgens haar deels aan het feit dat veel studenten niet in Eindhoven komen wonen. “Als je hier niet woont, nooit komt en er niets bij voelt, waarom zou je je dan inzetten voor de stad?”

Het grote huizentekort maakt het niet gemakkelijk voor studenten om zich al dan niet tijdelijk in Eindhoven te vestigen. Ook dat is een onderwerp dat onder de aandacht moet worden gebracht bij de gemeente, vindt Bink. “Huisvesting is voor iedereen problematisch op dit moment, maar alle noodfaciliteiten en nieuwbouwwoningen die nu gebouwd worden zijn studioblokken. Dat is super inefficiënt en studenten worden er niet gelukkig van, het vergroot de eenzaamheid. De meest efficiënte manier om ruimte te gebruiken is door mensen samen in een huis te laten wonen, zoals in een studentenhuis.”

Big data

Bink is benieuwd of haar ideeën door meer studenten worden gedeeld. Dat zal blijken uit het onderzoek, dat ze overigens niet zelf uitvoert. Dat doet innovatiebureau Six Fingers. “Wij zijn goed in big data met veel cijfertjes, maar de juiste vragen stellen in een kwalitatief onderzoek is toch van een andere orde. We vonden het belangrijk dat dit onderzoek goed werd gedaan. Het onderzoek krijgt ook wat meer gewicht als we het door anderen laten uitvoeren en niet als studenten ons eigen vlees keuren.” Dankzij financiering van STEHVEN was het mogelijk om Six Fingers in te schakelen.

De eerste resultaten van de sessies presenteert Bink op 9 maart samen met haar partijgenoten aan bestuurders van de onderwijsinstellingen, pers en lokale politici. Er loopt ook een enquête, de resultaten daarvan zijn pas later bekend. Toch kozen de leden van DAS ervoor om de bijeenkomst in het stadhuis nu al plaats te laten vinden. “We houden die vóór de gemeenteraadsverkiezingen, zodat politici de input van het onderzoek mee kunnen nemen in coalitievormingen en het schrijven van een akkoord. De meeste partijen sturen iemand langs die verkiesbaar staat. En als meer mensen ervan willen weten, presenteer ik het graag nog honderd keer. Zolang dit onderwerp maar op de agenda blijft staan.”

Deel dit artikel