Gemeente vindt politieoptreden op TU/e nu wél ongepast

Op 11 oktober stelde gemeenteraadslid Jonas Roothans namens Partij van de Dieren en GroenLinks vragen in de gemeenteraad over de gerechtelijke uitspraak omtrent het klimaatprotest op de TU/e maart dit jaar. Na het duidelijke oordeel van de rechter dat het politieoptreden niet proportioneel was, wilden de politieke partijen weten of de gemeente dat nu ook zo ziet, aangezien deze eerder onder leiding van de vorige burgemeester John Jorritsma nog zei dit proportioneel te vinden. Nu is de gemeente wel van mening dat het optreden ongepast was.

door
foto Jiri Buller

De huidige burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft in een brief als antwoord op de vragen van GroenLinks en PvdD gesteld dat “de uitspraak van de politierechter niet schriftelijk is vastgelegd en er geen verslag is van de zitting. Bij de zitting was geen representant van gemeente, politie of OM aanwezig.” De burgemeester zegt vervolgens dat hij daarom in zijn gesprek met de politie zich heeft gebaseerd op wat de PvdD en GroenLinks hebben gesteld: “Er is veel te vroeg gevorderd en op een manier die niet in proportie is voor wat er gebeurd is. De autoriteiten hebben met hun optreden in strijd gehandeld met artikel 11.” Waarom er geen representant van de genoemde partijen bij de zitting was, wordt uit de brief niet duidelijk. De zitting op 7 oktober was openbaar toegankelijk en Cursor heeft deze bijgewoond.

Gevolgen

De burgemeester vervolgt met “op basis hiervan (het statement van de PvdD en GroenLinks, red.) trekken de politie en de gemeente gezamenlijk de conclusie dat het beëindigen van de manifestatie te snel is gebeurd, toen nog geen sprake was van de redenen waarmee dat volgens de Wom kan (de wet waaruit artikel 11 is geschonden, red.), namelijk ter bescherming van de gezondheid, of in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Op basis van deze uitspraak zal ik in het vervolg met de politie nog scherper kijken naar de aanwijzingen die vanuit de politie of gemeente gegeven kunnen worden aan demonstranten.”

Deel dit artikel