In Memoriam | Frits de Hoog

In Memoriam | Frits de Hoog

28 september 2017

Drs. Frits de Hoog zette in 1963 zijn eerste voorzichtige stappen in Eindhoven, op de toenmalige Technische Hogeschool, als promovendus bij prof. A. Kruithof. Na het afronden van zijn promotie werd hij benoemd tot wetenschappelijk medewerker, en in 1985 werd hij hoogleraar Atoom- en Plasmafysica. Hij richtte de groep Elementaire Processen in Gasontladingen (EPG) op. In 1998 ging hij met emeritaat. Vrijdag 22 september overleed hij op 80-jarige leeftijd.

De wetenschappelijke interesses van Frits de Hoog lagen op het gebied van de fundamentele aspecten van de gasontladingsfysica: de rol van elementaire processen, collectieve fenomenen, de dynamiek van ladingstransport en transport van fotonen. Ook had hij open oog voor de maatschappelijke belangen van zijn werk: hij werkte aan plasma-etsen voor de halfgeleidertechnologie, corona-ontladingen voor milieuproblematiek en plasma's in tv-schermen.

Bij al zijn onderzoek had Frits de overtuiging dat experimenten hand in hand moesten gaan met (numerieke) modellering. Het onderzoek in zijn groep richtte hij ook zo in, en hij zorgde ook dat de relevantie van modellering tot uitdrukking kwam in de personele bezetting van de groep.

Frits heeft constant een grote rol gespeeld in het facultaire onderwijs. Jarenlang gaf hij het vak Elektriciteit en Magnetisme, maar zette in zijn latere jaren ook een volledig nieuw vak op: Verwerking Waarnemingsresultaten. Naast onderzoek en onderwijs heeft hij ook in het facultaire management een rol gespeeld. Zo was hij een tijd bestuurslid van de faculteit en ook voorzitter van de vakgroep Deeltjesfysica.

Frits heeft een indrukwekkende nalatenschap. Sommige van zijn promovendi zijn verder gegaan in de academische wereld en zijn later universitair (hoofd-)docent of hoogleraar geworden. Anderen bekleden belangrijke posities in het bedrijfsleven. Als mentor kon hij zich met veel inlevend vermogen en met prioriteit voor zijn pupillen openstellen voor degenen die hij begeleidde: hij was ook voor mij, als oud-promovendus en oud-medewerker, een perfecte inspirator.

We herdenken Frits als een aimabele man. Met oog voor de problemen van iedereen en altijd een vriendelijk woord bij de hand. Hij had een eigen, groot gevoel voor humor. Een wetenschapper van formaat, een begenadigd docent, maar vooral een persoon waarbij iedereen zich op zijn gemak voelde.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.

 

 

369 keer gelezen

Meest gelezen

Volop bekijks met rijdend bierkratje

Technische Natuurkunde wacht stevige reorganisatie

Solar Team Eindhoven royaal aan kop in Australië

CLMN UR | Collegegeldvrij besturen

TU/e-brandweer opnieuw beste van de regio