door

CLMN | Géén crisis

25/01/2017

Wat is de overeenkomst tussen een crisis en een sekte? Nou ja, als je moet uitleggen dat iets géén sekte is, dan kun je er donder op zeggen dat je met de verkeerde vrienden omgaat.

Gelukkig kwam het CvB ons maandag vertellen dat het bij Wiskunde & Informatica géén crisis is. Daarbij werd overigens nog wel een paar keer benadrukt dat onze faculteit een van de uitdagendste periodes in haar bestaan doormaakt.

Het is dan toch wel vervelend dat we bij W&I inmiddels al twee jaar zonder fatsoenlijk bestuur zitten. Toen Emile Aarts in 2013 aantrad als decaan gooide hij het roer drastisch om: de gehele governance-structuur van de faculteit ging op de schop, de indeling van personeel in vakgroepen moest radicaal anders en natuurlijk verscheen daar Data Science. Een groep ambitieuze klussen, die hij halverwege besloot niet zelf af te maken: na amper twee jaar vertrok hij richting Tilburg om daar rector te worden en dat is het einde geweest van de bestuurlijke structuur bij W&I.

De afgelopen anderhalf jaar begon als een stuurloze periode zonder decaan, gevolgd door het aantreden van De Vlieg. Onze directeur bedrijfsvoering kreeg vervolgens het directeurschap STU erbij, en nam daarna afscheid van de faculteit. Het aanstellen van een opvolger voor hem duurde wederom een half jaar: het vertrek van De Vlieg betekent dat we het nog geen maand met een compleet faculteitsbestuur hebben uitgehouden. 

Voor W&I breken er écht spannende tijden aan, zo is ons ook maandag weer op het hart gedrukt. De bachelors en masters in Data Science moeten volwassen worden, de bacheloropleiding Informatica gaat komend jaar drastisch op de schop, Wiskunde moet naar het Engels en ondertussen groeien de studentenaantallen zo hard dat we ons op een numerus fixus moeten voorbereiden. Nee echt: het is een gewéldige tijd om zonder functionerend bestuur te zitten als faculteit. Het is maar goed, benadrukten rector en collegevoorzitter nog eens ter afsluiting, dat het geen crisis is. 

Deel dit artikel via je socials