door

De No Nonsense Universiteit

05/07/2022

Bijna twaalf jaar geleden, in de tijd dat wij voor onze oudste op zoek waren naar een basisschool, schreven twee basisschooldirecteuren een manifest voor de ‘No Nonsense School’. Indertijd een vrij controversieel stuk, maar de meeste punten spraken me enorm aan.

Het manifest begint met een korte opsomming van ideeën die in een week tijd bij basisschoolbesturen over het bureau kwamen. Allemaal zaken waarvan deze directeuren zeiden: “Dat kan niet allemaal als we ook nog willen dat ze - de leerlingen - gaan lezen en rekenen”. Vervolgens presenteren ze in het manifest vijftien onzinactiviteiten die, wat de auteurs betreft, geschrapt kunnen worden.

Mijns inziens is het tijd voor een manifest voor de ‘No Nonsense Universiteit’. Een universiteit waar weer tijd is om studenten iets te leren en onderzoek te doen. Hieronder de onzinactiviteiten die wat mij betreft geschrapt kunnen worden:

(1) TU/e Science Day

Een dag waarop het toch al overbelaste wetenschappelijk personeel kan vieren dat ze wetenschapper zijn. Natuurlijk is er die dag, net als alle andere dagen van het jaar, geen tijd voor wetenschappelijke activiteiten. Veel wetenschappers lieten deze dag dan ook links liggen en een enkeling nam zijn kinderen mee, die genoten van de hapjes die er in overvloede waren.

(2) Momentum

Een dag waarop even geen onderwijs plaats kan vinden omdat iedereen geacht wordt bezig te zijn met het uitdelen van diploma’s aan studenten die ergens in het afgelopen jaar al een diploma gehad hebben.

(3) Online onderwijs

Voor online onderwijs moet je niet in Eindhoven zijn. Ook is online onderwijs niet ‘gratis’ en ‘gemakkelijk schaalbaar’. Goed online onderwijs vergt andere vaardigheden van docenten en vergt bijzonder veel onderhoud.

(4) Challenge Based Learning

En meer van dat soort modewoorden. Als concept is er in de basis niets mis mee en het past prima bij een universiteit met een student/staf ratio van 2:1. Maar met onze studentenaantallen en met de beperkte financiering vanuit de overheid en het bedrijfsleven is deze onderwijsvorm niet haalbaar.

(5) Dwingende richtlijnen

Ik schrijf dwingende richtlijnen, want in het Engels wordt ‘directives’ gebruikt, in plaats van het vriendelijkere 'guidelines'. Maar waar komt toch die centrale drang vandaan om aan al het wetenschappelijk personeel in detail voor te schrijven hoe zij het beste hun onderwijs vorm kunnen geven? We hebben allemaal een intensief BKO-traject achter de rug met aandacht voor alle onderdelen van goed onderwijs. Vertrouw er dan ook op dat onderwijs goed gebeurt!

Ik sluit af met vergelijkbare woorden als de oorspronkelijke auteurs gebruikten. Een no nonsense universiteit mag geen saaie universiteit worden. Als wij alle energie die vrijkomt door deze activiteiten te schrappen inzetten in het onderwijs en onderzoek, worden ook vakken als Algebra, Advanced Nuclear Physics of zelfs Statistiek weer leuk.

En aan iedereen die met vakantie gaat zou ik de vraag willen voorleggen: welke activiteiten zouden wat jou betreft geschrapt moeten worden?

Deel dit artikel