door

Sterretjes, kroontjes en onvoldoende met een sticker

29/11/2018

Cijfers. De TU/e gaat mee in wat een landelijke trend lijkt om cijfersystemen zo complex mogelijk te maken. De basisschool van mijn zoon is niet in staat om een rapport op te stellen. In plaats daarvan scoren kinderen sterretjes of kroontjes op onderwerpen en blijkt het ook nog zo te zijn dat het niveau van de onderwerpen afgestemd wordt op het kind; dus drie sterretjes kan in groep 7 betekenen dat alle opdrachten op niveau van groep 6 goed gemaakt zijn.

Aan de TU/e zit de complexiteit vooral in het Bachelor College. Tussentoetsen moeten beoordeeld worden op een schaal van 0 tot 10, op een tiende nauwkeurig. Tentamens ook. Het eindcijfer voor een vak is dan een gewogen gemiddelde, afgerond op hele cijfers, tenzij het tentamencijfer minder dan een 5 is, dan is het eindcijfer ‘NVD’ (niet voldaan).

Op zich lijken de regels begrijpelijk, hoewel het tussentijds afronden van toetsen kan leiden tot vreemde effecten in het eindcijfer. Het vervelende is echter dat dit alles niet ondersteund wordt door onze systemen.

Ramp

Waar een basisschool ouder een logincode levert om online de resultaten van kinderen in te zien, kunnen de grote TU/e-systemen Canvas en Osiris het niet met elkaar eens worden over de meest basale zaken. Zo is een studentnummer in Canvas een nummer (en die beginnen niet met ‘0’), maar in Osiris een tekst (en die beginnen soms wel met een ‘0’). Ook de namen van studenten zijn in beide systemen verschillend en speciale tekens zijn al helemaal een ramp.

Belangrijker nog is echter het feit dat Canvas niets snapt van onze afrondregels en codes als ‘NV’ (niet verschenen) en ‘NVD’ (niet voldaan). Het gebruik van Canvas voor de cijferadministratie is dus af te raden. Jammer, want Canvas biedt juist mooie faciliteiten voor digitaal toetsen.

Foutgevoelig

Al sinds de invoering vragen docenten om een eenvoudige manier om cijfers van Canvas in Osiris te krijgen. Al sinds de invoering wordt beloofd dat dit systeem er snel komt. De projectgroepen die zich hiermee bezig houden, laten echter keer op keer tenenkrommende resultaten zien. Het laatste wapenfeit: een 14-stappenplan om een export van Canvas zo te manipuleren dat deze in Osiris te importeren is. Hoezo foutgevoelig?

Gelukkig zijn er ook goede kanten aan het geven van cijfers. Zo heb ik afgelopen week nog een studente een sticker gegeven. Niet dat ze een vraag had geprobeerd te beantwoorden, maar ze had wel veertig minuten besteed aan het maken van mooie pentekeningen van, onder meer, een Gandalf. Het eindcijfer was een ‘0 met een sticker’, maar ook dat snappen Canvas en Osiris niet en dus wordt het cursusresultaat ‘NVD’.

Deel dit artikel via je socials