door

Where people matter…

26/05/2020

Sinds het begin van de coronacrisis krijg ik geregeld e-mails vanuit het bestuur over hoe fantastisch de TU/e ermee omgaat. In deze mails voert één ding de boventoon: “de studenten mogen niet benadeeld worden”. De ‘docent’ lijkt beschouwd te worden als een grondstof die oneindig beschikbaar is en 24/7 naar believen ingezet kan worden.

Een maand of twee zitten we inmiddels in ‘intelligente lockdown’ en getuige het stappenplan van de VSNU gaat dat nog wel enkele maanden duren. Ik hoor van collega’s, maar merk ook bij mezelf, dat het communiceren via video, telefoon en e-mail verre van ideaal is.

Na enkele uren achtereen voor een camera te zitten, voel ik me moe. Het is lastig om gesprekken te volgen en door een gebrek aan non-verbale en informele communicatie duurt alles langer.

Sinds het begin van de coronacrisis krijg ik geregeld e-mails vanuit het bestuur over hoe fantastisch de TU/e ermee omgaat. In deze mails voert één ding de boventoon: “de studenten mogen niet benadeeld worden”.

De ‘docent’ lijkt beschouwd te worden als een grondstof die oneindig beschikbaar is en 24/7 naar believen ingezet kan worden. Geen enkele maatregel die afgekondigd is, zet de medewerker op de eerste plaats, het draait voornamelijk om de studenten.

Ik wil bij deze graag een vijftal radicale voorstellen doen. Wellicht iets in het extreme getrokken, maar allemaal maatregelen die de medewerkers vooropstellen en pogen de toch al tot extreme hoogte opgedreven werkdruk wat te verlichten. Om te vermijden dat diezelfde medewerkers over een half jaar allemaal met een burn-out thuis zitten.

 1. Verleng alle tijdelijke contracten (inclusief PhD/PDEng) met drie maanden. Afstudeerders krijgen drie maanden collegegeld terug, waarom krijgen onze medewerkers die drie maanden niet terug? Dat dit geld kost, snap ik. Een extreem hoge uitval onder medewerkers kost echter ook geld in de vorm van verloren promotiepremies en re-integratiekosten.
   
 2. Stel de invoering van nieuwe zaken een jaartje uit. Challenge-based learning, nieuwe master- of bachelorprogramma’s, etc. Alle projectgroepen die met dergelijke zaken bezig zijn, worden per direct ‘on-hold’ gezet en mogen tenminste een jaar lang niet meer vergaderen. Even alle zeilen bijzetten om uit te voeren wat we nu hebben, in plaats van het te willen veranderen, is mijn advies.
   
 3. Schrap alle hertentamens in 2020/2021. Dit geeft voldoende zalencapaciteit om de tentamens op de reguliere manier te organiseren en heeft als bijkomend voordeel dat de studenten gedwongen worden om vanaf het eerste moment goed mee te doen met ieder vak waarvoor ze zich aanmelden.
   
 4. Annuleer de helft van de keuzevakken die we aanbieden in collegejaar 2020/2021 en de andere helft in 2021/2022. De beperkte keuze is misschien lastig voor studenten, maar geeft docenten de tijd om het veel intensievere, online onderwijs fatsoenlijk uit te voeren.
   
 5. Dwing alle examencommissies om extra tentamens voor studenten alleen nog toe te staan in de laatste week van augustus. Extra tentamens, extra mondelingen, etc. worden allemaal afgenomen in die ene week. Zo vermijd je dat je vijf of zes keer per jaar voor hetzelfde vak speciale tentamens zit te maken voor een handvol studenten (zoals bij de basisvakken geregeld gebeurt).

Enige tijd geleden bracht de TU/e een plan uit om de werkdruk te verlichten met als motto ‘Where innovation starts, and people matter’. Deze crisis is een prima moment om te laten zien dat de ‘people’ hier niet alleen op studenten slaat, maar vooral ook op de medewerkers.

Deel dit artikel