door

En ik vind | Nodig alleen echt duurzame bedrijven uit

06/03/2023

Morgen, dinsdag 7 maart start aan de TU/e voor alle studenten de Career Expo. Ook dit jaar zullen bedrijven als Shell en Tata Steel hier hun toekomstige werknemers proberen te werven. Als student die zich ernstig zorgen maakt over de toekomst van onze planeet, roep ik de TU/e op om alleen duurzame en gezonde bedrijven toe te laten tot dit soort carrière-evenementen.

Aan de TU/e worden technici opgeleid om met de oplossingen te komen voor de grote opgaven waar onze wereld voor staat. De slimme koppen van onze studenten zijn nodig voor de duurzame oplossingen waar onze samenleving naar snakt. Veel studenten staan te popelen om bij te dragen aan een duurzame toekomst en willen dan ook graag werken bij bedrijven die zich juist daarvoor inzetten. Het is dan ook achterhaald en zorgwekkend dat bedrijven zoals Tata Steel en Shell nog steeds worden toegelaten tot op carrière-evenementen zoals de Career Expo van deze week aan onze universiteit.

Deze bedrijven hebben een lange geschiedenis als het gaat om het veroorzaken van een schadelijke impact op het milieu en op de gezondheid van omwonenden. Het is tijd dat we als universiteit onze aandacht verleggen naar bedrijven die bijdragen aan een duurzame en gezonde toekomst. Bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld.

Onze generatie is niet gebaat bij bedrijven die zich bezighouden met greenwashing. Die doen alsof ze duurzaam en milieubewust bezig zijn zonder daadwerkelijk substantiële veranderingen door te voeren. Dat is misleidend en naar bedrijven die echt betrokken zijn bij duurzaamheid en gezondheid, is het oneerlijk. Daarom is het cruciaal dat de TU/e niet alleen bedrijven uitnodigt die zeggen dat ze duurzaam zijn, maar dat er ook gekeken wordt naar hun werkelijke impact op het milieu en de samenleving. Zo inspireren we studenten om keuzes te maken die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Als student aan deze universiteit weet ik dat we samen kunnen en moeten werken aan een duurzame toekomst. Door ons te richten op de bedrijven die hieraan bijdragen, kunnen we als studenten en als toekomstige professionals een verschil maken. Laten we ons bewust zijn van onze keuzes en samenwerken om een betere toekomst voor onszelf te creëren én voor de generaties na ons. Dit draagt niet alleen bij aan een betere planeet, maar ook aan een groenere, gezondere en gelukkigere samenleving. En TU/e, dit willen jullie toch ook?

Emma van Beek (23) studeert de master Data Science & Artificial Intelligence aan de TU/e. Ze is tevens namens GroenLinks kandidaat voor de provincie Noord-Brabant bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart.

Deel dit artikel