door

CLMN | De flexibele student

15/03/2016

Vorige week dinsdag is een poging gedaan tot actievoeren tegen het voorstel van de NS om de lestijden van hogescholen en universiteiten aan te passen, met als doel studenten te weren uit de spits. Ik draag dit protest een warm hart toe. Helaas laat mijn agenda het niet toe om dinsdagochtend rond half negen in de trein te zitten.

Gedurende de afgelopen 4,5 jaar zijn de omstandigheden van studenten bepaald niet verbeterd. De basisbeurs is afgeschaft, ten gunste van de OV-chipkaart. Woonruimte is schaarser en duurder geworden. Onze studieomstandigheden zijn verslechterd, ten behoeve van de onderwijskwaliteit (lees: uitstraling) van de universiteiten. Studiekosten zijn verhoogd, levensonderhoud is duurder geworden en vrije tijd gaat op aan geld verdienen om dit allemaal te kunnen betalen.

Dit heeft geresulteerd in studenten met veel verantwoordelijkheden, maar weinig onafhankelijkheid. Jongeren van nauwelijks 18 jaar moeten besluiten nemen over geldbedragen die ze in de verste verte niet kunnen overzien. Er is totaal geen garantie op financiële zekerheid in de toekomst. Tegelijkertijd wordt op het gebied van tijdsindeling volledige flexibiliteit verwacht (e.g. late colleges, onregelmatige studie- en werktijden). De enige manier om deze ellende te ontlopen is niet gaan studeren - een feest voor de kenniseconomie.

Als NS-topman Roger van Boxtel dan een dealtje probeert te sluiten met onderwijsinstellingen over de ruggen van studenten, voel ik de woede in mij opborrelen. Studentje pesten is natuurlijk een stuk makkelijker dan je eigen problemen oplossen. Het getuigt van gebrek aan goed fatsoen. Is het niet de taak van politici om dat laatste in ere te houden? Het beeld van studenten als luie derderangsburgers is uit de tijd. Ik pleit voor redelijkheid en nuance. Wil de huidige generatie machthebbers dat voortaan ook doen?

Bij voorbaat dank.

Deel dit artikel via je socials