door

MomenTUm: onnodige vernieuwing

20/09/2018

Het was de afgelopen dagen onmogelijk om alle opbouwwerkzaamheden in de Markthal, het gespam op Facebook en de (bekladde) banners te negeren: MomenTUm komt eraan. Ik ben een van de gelukkige deelnemers als recent afgestudeerde bachelorstudent en val in ‘het kamp’ van mensen die minder enthousiast zijn over de plechtigheid.

Het evenement van het College van Bestuur, bedoeld om zowel onze Dies Natalis, de opening en sluiting van het academische jaar, de academische jaarprijzen en de bachelor diploma uitreikingen op één hoop te vegen, is nabij. Als er iets buiten het fenomeen studentenverkiezingen is om cynisch op de TU met vrienden over te keuvelen, is het wel MomenTUm.  

Bijna elk element van het feest lijkt namelijk fundamenteel niet te voldoen aan de originele bedoeling (of, althans, de bedoeling zoals hij beschreven staat op de officiële pagina), beginnende bij het feit dat de missie van MomenTUm nu al mislukt is: de opening van dit academisch jaar stond tóch op zichzelf. CvB-voorzitter Jan Mengelers noemde de opening “een bijzondere plechtigheid waar de universiteit de gelegenheid heeft haar eigen gemeenschap en de buitenwereld betekenisvol toe te spreken” als reden achter dit besluit.

Deze uitspraak illustreert ook gelijk de tweede reden waarom ik de bombardering van één datum tot dé feestdatum van de universiteit wrang vind: de motivatie achter MomenTUm komt haast toondoof over. Het CvB wil dat “de TU/e meer de stad Eindhoven betrekt” en dat door het “bundelen van activiteiten een spraakmakende bijeenkomst ontstaat waar iedereen bij wil zijn.” Wat is er precies aantrekkelijker aan MomenTUm geworden doordat het meerdere originele plechtigheden omvat? Zorgt meer budget voor iets dat de Eindhovense burgers daadwerkelijk willen bezoeken? Ik betwijfel het. Tegelijkertijd staat deze motivatie lijnrecht tegenover waarom de jaaropening op zichzelf moest staan – als MomenTUm zo’n goede manier om de buitenwereld “te betrekken” is (whatever that means), waarom dan de opening toch apart?

Als laatste, niet te vergeten, het heerlijke sausje aan overpromotie op social media, het Amerikaanse gedoe met de toga’s en het omhoog gooien van baretten (dat zo belangrijk was dat het letterlijk in de planning verwerkt is) en natuurlijk de naam zelf, verzonnen tijdens een cursus Corporate Creative Brainstorming. Het was dan ook geen verrassing dat ik met vijf seconde aan googlen zat tegengeluiden vond.

MomenTUm lijkt me, kortgezegd, een onnodige vernieuwing. Afgaande op de grootsheid van de voorbereidingen in de Markthal verliezen we niet op spektakel, maar wel op ideologie: traditie mag aan de kant worden geschoven in ruil voor wat meer publiciteit.

Deel dit artikel via je socials