door

UR | Erkenning over de hele breedte

22/06/2018

De TU/e is de plek waar de ingenieurs van de toekomst worden opgeleid. Studenten krijgen er veel mogelijkheden om zich op verschillende manieren te ontwikkelen. In de ogen van velen is ook de ontwikkeling die buiten het reguliere curriculum valt, van zeer groot belang.

Alle ambitieuze studenten steken naast de vele uurtjes die ze kwijt zijn aan hun studie, ook nog heel wat tijd in andere leerprocessen. Zoals het organiseren van een carrièregerichte bezigheid of een meerdaagse activiteit. Hierdoor leren ze samenwerken, plannen en organiseren. Het leiden van een groep studenten leert ze hoe ze moeten overtuigen en enthousiasmeren en presenteren voor een groep. Met het benaderen van bedrijven, het leggen van contacten, het voeren van acquisitie en netwerken treedt zo’n student geregeld buiten zijn of haar comfortzone.

Het is het streven jezelf te willen onderscheiden van je medestudenten door zaken aan te pakken en te leren ook door te pakken en de doelen te bereiken die je wil bereiken. En dat allemaal op je eigen initiatief en voor je eigen plezier, dus geen verplichte PRV. De leerprocessen die hieruit voortkomen zijn ontelbaar en je kunt gewoon doorstuderen en hoeft er geen studievertraging mee op te lopen.

Aan de TU/e bestaat op dit moment geen centraal beleid dat gericht is op de expliciete waardering van dit soort extra-curriculaire activiteiten. Slechts bij twee studieverenigingen, Intermate en Industria, wordt commissiewerk beloond met studiepunten. Voor iemand die bij Intermate in de studiereiscommissie zit, is het mogelijk om hier vier ECTS voor te krijgen. Zit je in de lustrumcommissie, dan kun je rekenen op drie ECTS en voor de meeste andere commissies is de beloning vastgesteld op één of twee ECTS. Bij Industria kunnen voor het organiseren van een congres of voor de buitenlandexcursie ook studiepunten worden verkregen. Deze waarderingen zijn binnen de faculteit geregeld.

TU/e-breed is op dit moment de voornaamste vorm van erkenning voor het doen wat dit soort werkzaamheden, de toekenning van een bestuursbeurs. Deze beurs is onlosmakelijk verbonden met een set strenge regels en het Buiten-Curriculaire-Activiteiten-certificaat. Op dit certificaat staat beschreven welke functie de student heeft bekleed en voor hoe lang. Aangezien het BCA-certificaat is gekoppeld aan de beurs hebben alleen bepaalde groeperingen hier recht op.

Stel dat aan de studievoortgangseisen die aan de beurs verbonden zijn, niet wordt voldaan, dan ontvangt de persoon in kwestie geen BCA. Maar deze persoon heeft dan wel precies dezelfde inspanningen geleverd voor zijn of haar vereniging als zijn of haar medebestuurders. Het gaat er uiteindelijk om dat we de ingenieurs van de toekomst willen opleiden. Wat zou het dan mooi zijn als we de ingenieur van de toekomst over de hele breedte van de TU/e erkenning kunnen geven.

Deel dit artikel via je socials