DutchDataBusters: matchmaking tussen studenten en bedrijven

Hoe de succesvolle startup studenten helpt aan interessante opdrachten op het gebied van data-analyses

Lees meer

DutchDataBusters: matchmaking tussen studenten en bedrijven

Er is een groeiende vraag van de industrie naar de academische kennis op het gebied van data-analyse, maar de academische wereld en bedrijfswereld staan vaak te ver van elkaar om efficiënt te kunnen samenwerken. DutchDataBusters verbindt de universiteit met de industrie door studenten Data Science en Computer Science te koppelen aan een bedrijf en begeleidt ze bij het oplossen van concrete vraagstukken. Studenten brengen zo hun academische kennis in de praktijk en doen ervaring op, terwijl ze bedrijven helpen met hun uitdagingen; een win-winsituatie. Ook voor de TU/e-dienst Real Estate gingen ze aan de slag.

door
foto Christian Horz / iStock

DutchDataBusters is een initiatief van CodeNext21, een bedrijf gespecialiseerd in anomaliedetectie op basis van Machine Learning. Het bedrijf is gevestigd op de campus in het Twinning-gebouw, een broedplaats voor innovatieve bedrijven op het gebied van Data Science, AI, Blockchain, ICT en software. Bram Cappers, een van de oprichters van CodeNext21 en mede-initiator van DutchDataBusters, heeft zelf een achtergrond op de TU/e; na zijn bachelor en master is hij er gepromoveerd in datavisualisatie en tegenwoordig is hij op de faculteit Mathematics and Computer Science nog steeds één keer in de week werkzaam als universitair docent.

Het feit dat Cappers met één voet in het bedrijfsleven en de andere in de academia staat, maakt hem de aangewezen persoon om beide werelden met elkaar te verbinden en beter te laten samenwerken. Dat is precies wat hij doet met DutchDataBusters, een succesvolle startup die studenten helpt aan interessante opdrachten uit het bedrijfsleven en tegelijkertijd bedrijven helpt met het oplossen van hun vraagstukken op het gebied van data-analyses.

Formule 1-motor

Het is begonnen met de technologie die Cappers ontwikkeld heeft tijdens zijn promotietraject. Deze technologie is het fundament geworden voor ML21™, een platform van CodeNext21 voor het zoeken naar afwijkingen in datastromen, oftewel anomaliedetectie. Dat houdt in dat je grote hoeveelheden data analyseert om verdachte of afwijkende data op te sporen. “Denk aan gigantische Exceltabellen met bijvoorbeeld financiële transacties of patiëntengegevens”, vertelt Cappers. “Het zijn allemaal data die naar binnen stromen en waarvan je heel snel moet kunnen bepalen of het allemaal in orde is. Als er bijvoorbeeld fraude wordt gepleegd of wanneer een patiënt hartfalen heeft, dan is het de zaak om er zo snel mogelijk bij te zijn.” De slimme technologie is in staat om grote hoeveelheden data met elkaar te vergelijken en aan de hand daarvan exact aan te geven wanneer iets afwijkt of -zoals Cappers het verwoordt- "niet in de haak is".

Onze technologie is als een soort Formule 1-motor die je in heel veel auto’s kunt gebruiken

Bram Cappers
mede-initiator DutchDataBusters

Je kunt op deze manier de meest uiteenlopende soorten data analyseren en de technologie voor verschillende doeleinden toepassen. “Het is als een soort Formule 1-motor die je in heel veel auto’s kunt gebruiken”, aldus Cappers. “Je kunt het toepassen in de financiële wereld om fraude op te sporen en in de medische zorg om patiënten te monitoren, maar ook in de logistiek, processen in de maakindustrie, sport …” Cappers gaat nog even door met het opsommen waar je de data-analyse overal voor kunt gebruiken. Je kunt het beter omdraaien: waar kun je het níet voor gebruiken? Cappers geeft toe: “De brede toepasbaarheid van deze technologie is de kracht en tegelijkertijd de uitdaging. We zijn continu op zoek naar nieuwe plekken en manieren om de technologie te gebruiken voor het oplossen van problemen uit de echte wereld.”

Het unieke aan deze technologie is ook dat het systeem precies kan vertellen waarom het van mening is dat de data afwijken. “De meeste algoritmes werken zo dat je een melding krijgt dat er iets raars aan de hand is, maar je weet niet waarom het systeem dat heeft geconcludeerd”, legt Cappers uit. “Maar als je bankrekening wordt geblokkeerd vanwege rare transacties, dan wil je weten waarom. Ons platform is niet alleen in staat om afwijkende data op te sporen, het geeft ook een heldere uitleg waarom de data afwijken. Hierdoor kun je de resultaten helder en transparant communiceren met je klant en kan het probleem makkelijker en sneller opgelost worden.”

Matchmaking

“We merkten al snel dat er in het bedrijfsleven een grote behoefte was aan deze technologie, omdat bedrijven met allerlei soorten problemen kampen waar anomaliedetectie bij zou kunnen helpen”, vertelt Cappers. Bedrijven hebben alleen vaak niet de nodige kennis en tijd om deze vraagstukken zelf op te kunnen lossen. Toen Cappers op de universiteit studenten zag rondlopen die op zoek waren naar interessante afstudeeropdrachten, besefte hij dat er twee stakeholders waren met allebei hun eigen behoeftes die goed bij elkaar aansloten, maar die het niet lukte om bij elkaar te komen. “Het is voor studenten best moeilijk om zonder ervaring en connecties in het bedrijfsleven zicht te krijgen op welke problemen er spelen.” Zonde, vonden Cappers en zijn compagnon Remco Eikhout, CEO van CodeNext21. Toen dachten ze: ‘wij zitten zowel in de universitaire als in de bedrijfswereld, dus we kunnen beide partijen faciliteren’.

Cappers en Eikhout gingen kijken hoe ze de twee werelden bij elkaar konden brengen en vanuit daar is het idee geboren om DutchDataBusters op te zetten, een initiatief dat studenten en bedrijven aan elkaar koppelt. Zo kunnen studenten aan een interessant project werken en ervaring in het werkveld opdoen, terwijl ze door middel van data-analyse bedrijven helpen met hun uitdagingen; een win-winsituatie. “Wat wij doen is eigenlijk matchmaking tussen studenten en bedrijven”, vertelt Cappers. “Zo komen er samenwerkingen tot stand die voor beide partijen interessant kunnen zijn.” Als non-profitorganisatie beoogt DutchDataBusters in de eerste plaats de verbinding van de universiteit met de industrie te verbeteren. “Maar we vinden het natuurlijk ook interessant om over de schouder van de studenten mee te kijken, want zo weten wij wat er allemaal bij de bedrijven speelt en we leren er ook iedere keer van”, geeft Cappers toe.

Niet in de prullenbak

DutchDataBusters faciliteert de samenwerking tussen de studenten en bedrijven op meerdere fronten. Zo helpen de begeleiders de studenten met het vinden van een geschikte opdracht en kijken ze daarbij naar waar de student geïnteresseerd in is. Is dat de medische wereld of bijvoorbeeld sport? Data-analyse kun je namelijk op vrijwel alle gebieden inzetten, benadrukt Cappers nogmaals. “We zoeken een bedrijf in de regio dat bij de interesses van de student aansluit en denken mee over de concrete probleemstelling. Deze moet enerzijds interessant zijn voor het bedrijf, maar het moet tegelijkertijd afstudeerwaardig zijn.”

DutchDataBusters biedt de studenten ook kantoorruimte waar ze kunnen werken en begeleidt ze op projectniveau, wanneer ze ergens tegenaan lopen of bij het rapporteren aan de klant bijvoorbeeld. “Op die manier kunnen we voorkomen dat het verslag dat een student geschreven heeft in de prullenbak eindigt omdat het te technisch is”, vertelt Cappers. “We zorgen dat het resultaat voldoende bij de businesscase aansluit en het bedrijf concrete resultaten oplevert, en anderzijds kunnen we garanderen dat de student daarbij theoretische kennis toepast die fundamenteel genoeg is om ook op academisch gebied erkenning te krijgen.” Op academisch vlak worden de studenten begeleid door de academische supervisor van de universiteit, meestal een hoogleraar. En - ook niet onbelangrijk - tijdens het traject worden de studenten betaald door de klant. Voor bedrijven is dit zeer betaalbaar en voor de student is dit een fijne manier om wat bij te verdienen; wederom een win-win.  

Een andere belangrijke taak van DutchDataBusters is om de veiligheid van de data te waarborgen. Bedrijven zijn vaak - om begrijpelijke redenen - huiverig om hun data te delen. Een initiatief zoals DutchDataBusters, dat geleid wordt door experts met veel ervaring in data-analyse, kan helpen om het vertrouwen van de klant te winnen. Bedrijven gaan makkelijker een samenwerking met studenten aan wanneer er een betrouwbare bemiddelaar bij is betrokken die garandeert dat er met hun data secuur wordt omgegaan.

Klaargestoomd voor de werkelijkheid

“Alle studenten die hier rondlopen zitten in hetzelfde traject, maar werken aan verschillende vraagstukken”, vertelt Cappers. Tijdens de sessies die DutchDataBusters organiseert geven de studenten presentaties over de problemen waar ze aan werken. Andere studenten kunnen dan met hen meedenken en hen verder op weg helpen. “De een houdt zich bezig met medische data, de ander met financiële data. In de basis heeft het niets met elkaar te maken, maar toch zie je overeenkomsten”, vertelt Cappers. “Vanuit het dataperspectief maakt het niet uit of je bezig bent met patiëntengegevens of banktransacties.” Ook organiseren ze bij DutchDataBusters workshops, bijvoorbeeld hoe je wetenschappelijke resultaten op een heldere manier deelt met de klant.

Door deze ervaring weten de studenten goed wat ze na hun studie kunnen verwachten

Bram Cappers
mede-initiator DutchDataBusters

De studenten doen tijdens het traject, dat zo’n zes tot negen maanden duurt, praktijkervaring op en leren veel over hoe het binnen een bedrijf werkt. Zo zijn ze bijvoorbeeld zelf het aanspreekpunt voor de klant, wat voor de meesten een compleet nieuwe ervaring is. Daarnaast ontwikkelen ze professionele vaardigheden die belangrijk zijn in het bedrijfsleven, zoals samenwerken of presenteren. “De studenten worden bij ons klaargestoomd voor de werkelijkheid”, aldus Cappers. “Als ze afgestudeerd zijn, gaan veel van hen hetzelfde doen wat ze hier bij ons doen. Door deze ervaring weten zij goed wat ze na hun studie kunnen verwachten.”

Real Estate

Via DutchDataBusters hebben inmiddels tientallen bachelor- en masterstudenten een betaalde stageplek gevonden of een afstudeerproject afgerond, wat heeft geresulteerd in veel innovatieve oplossingen in verschillende takken van de industrie. Zo heeft een van de studenten ziekteverzuimdata geanalyseerd en gekeken hoe je mensen sneller uit verzuim kunt halen. Een andere student heeft fraude in het telefonieverkeer bestudeerd en weer een ander heeft gekeken hoe je door middel van data-analyse transport van goederen kunt optimaliseren.

Als je niet meer energie mag afnemen dan je al doet, maar je wilt blijven groeien, dan moet je slimmer gebruikmaken van de energie

Bram Cappers
mede-initiator DutchDataBusters

De meest interessante opdracht tot nu toe kwam van dichterbij dan verwacht, namelijk de universiteit zelf. Real Estate, de gebouwbeheerder van de TU/e, zette via DutchDataBusters de vraag uit op welke manier het energieverbruik op de campus geoptimaliseerd zou kunnen worden. Door de energietransitie, stijgende energieprijzen en de geplande groei van de universiteit is er een sterke behoefte om intern te kijken hoe je energie slimmer kunt gebruiken. “De universiteit wil twee keer zo groot worden, maar het elektriciteitsnetwerk is in Nederland aardig vol”, licht Cappers de situatie toe. “Als je niet meer energie mag afnemen dan je al doet, maar je wilt blijven groeien, dan moet je slimmer gebruikmaken van de energie en kijken hoe je de apparatuur beter moet gaan aansturen.”

Door middel van een digital twin, oftewel een virtuele representatie van de werkelijkheid, is het mogelijk om het energieverbruik van de universiteit in kaart te brengen. “Dan kun je kijken wat voor impact bepaalde aanpassingen hebben op het energieverbruik, zoals wanneer je extra zonnepanelen of laadpalen installeert, of hoe je bepaalde apparatuur aan en uit kunt zetten om piekmomenten in het stroomverbruik te voorkomen”, legt Cappers uit.

Wat oorspronkelijk begonnen was als een studentenproject, heeft geleid tot het oprichten van TIBO Energy, een bedrijf dat onderzoekt hoe je met slimme algoritmes het energieverbruik beter kunt beheren om energiekosten te verlagen, minder CO₂ uit te stoten of om duurzaam te kunnen blijven groeien. Op dit moment is Cappers met de rest van het team bezig met het ontwikkelen van een energiemanagementplatform dat essentieel kan zijn bij de toekomstige groei van de universiteit. Zo kan de academische kennis een innovatieve technologische oplossing opleveren waar de universiteit zelf profijt van heeft en is de cirkel weer rond.

Motivatie

Overigens wordt niet iedere student toegelaten; de projectleiders van DutchDataBusters voeren van tevoren een selectieprocedure uit. Op de vraag wat het belangrijkste is waar een student over moet beschikken, reageert Cappers snel en vastbesloten: “Motivatie. Als je gemotiveerd bent, is de kans het grootst dat je het project tot een goed einde brengt, want beginnen is makkelijk, maar je moet ook echt doorzetten. Als je het leuk vindt, dan gaat het leren vanzelf. En je krijgt er uiteraard ook begeleiding bij.”

Op zoek naar een stageplek of afstudeerproject op het gebied van data-analyse? Schrijf je dan in op DutchDataBusters.

Deel dit artikel