Nieuwbouw W-hal begroot op zestig miljoen

De nieuwbouw en verbouw van de W-hal gaat circa zestig miljoen euro kosten. Door bouwtechnische aanpassingen en versoberingen in de uitvoering heeft Ector Hoogstad Architecten de oorspronkelijke bouwkosten met tien miljoen euro weten terug te brengen. Vandaag, donderdag 5 maart, wordt om 12.30 uur in het Auditorium het ontwerp gepresenteerd door architect ir. Joost Ector.

Na bijna twee jaar lijkt er nu een definitief ontwerp te liggen voor de nieuwbouw en verbouw van de W-hal. In mei 2007 presenteerde architect en TU/e-alumnus Joost Ector nog een compleet nieuw gebouw op de plek van de W-hal. Een gebouw voor centrale studie- en studentenvoorzieningen en voor de faculteit Wiskunde & Informatica. De bijna vijftig jaar oude W-hal zou volledig verdwijnen. Dat leidde tot een reactie van de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven, die de W-hal vanwege cultuurhistorische waarde wilde behouden. Het gebouw zou de monumentenstatus moeten krijgen, aldus de stichting. Zover wilde de gemeente Eindhoven niet gaan, maar de universiteit en Ector moesten wel terug naar de tekentafel. Originele elementen moesten zoveel mogelijk behouden blijven.

Inpassen
In een nieuw ontwerp, dat eind april 2008 het licht zag, werd de W-hal nadrukkelijk ingepast in de nieuwbouwplannen. Er werd een grote kubus van zeven verdiepingen op geplaatst voor W&I. Op dat plan, begroot op zeventig miljoen euro, moest echter voor tien miljoen worden bezuinigd. 

Het huidige ontwerp komt in grote lijnen overeen met het plan van april vorig jaar. Volgens projectleider ir. Herman Rikhof zijn het met name twee bouwtechnische aanpassingen geweest die voor een aanzienlijke kostenreductie hebben gezorgd. Zo wordt het gebouw van W&I nu op twintig palen geplaatst in plaats van op twaalf. “Dat betekent een aanzienlijk efficiëntere en dus ook goedkopere manier van bouwen”, aldus Rikhof. “Ook is besloten om de kelder, waar de bibliotheek deels in gehuisvest wordt, te verschuiven zodat die precies onder het faculteitsgebouw komt te liggen. Ook dat maakt het bouwen ervan efficiënter en goedkoper.” Daarnaast is het gebouw van W&I van zeven naar vijf verdiepingen teruggebracht en komt er onder het gebouw geen eigen fietsenkelder. Behouden is het markante ‘marktplein’ aan de zuidzijde van het gebouw. De zijgevels worden hiervoor deels open gemaakt. Het moet een plaats worden waar allerlei evenementen kunnen plaatsvinden. 

Binnen een jaar moet de nieuwbouw van start gaan en eind 2011 moet het opgeleverd worden.

Het Informatie Expertise Centrum (IEC, de nieuwe naam voor de bibliotheek) en de faculteit Wiskunde & Informatica worden de belangrijkste gebruikers van de nieuwe W-hal. Beide partijen zijn zeer tevreden met de plek waar ze over een kleine drie jaar intrekken.

Leo Delescen, hoofd Publieksdiensten van het IEC, zegt dat zijn organisatie ‘absoluut tevreden’ is met het nieuwe plan. “De aanpassingen die tien miljoen moesten besparen, hebben ons in ieder geval geen ruimte gekost”, aldus Delescen. In de nieuwbouw komen achthonderd studieplekken. “Ook voor onze medewerkers zijn er goede kantoorruimtes die ook afgesloten kunnen worden van de openbare ruimtes.”

Ook bij de faculteit Wiskunde & Informatica overheerst tevredenheid. “Er bestond de vrees dat we zouden moeten gaan werken in een kantoortuin, maar het blijkt mogelijk om de leden van de wetenschappelijke staf een eigen kamer te geven”, zegt prof.dr. Arjeh Cohen, die volgende maand aantreedt als nieuwe decaan. “En die ruimtes zijn zeer behoorlijk, iets van vijftien vierkante meter. Het feit dat de faculteit geen eigen kantine meer heeft, ziet hij als een kans. “We zijn voor het inrichten van een tweetal lounge-achtige ruimtes, met daarin makkelijke banken en whiteboards aan de muur, zodat je elkaar iets kunt uitleggen. Dat, gecombineerd met een aantal zalen, verschaft je de faciliteiten voor het geven van workshops in huis en het biedt volop gelegenheid voor informeel contact tussen bezoekers en medewerkers.” Ook de studenten komen goed aan hun trekken, meent Cohen. “Er is voldoende ruimte voor studievereniging GEWIS en voor onze OGO-projecten.”

Deel dit artikel