“Waar laat ik straks mijn fiets bij de nieuwe W-hal?”

De presentatie van het ontwerp voor de nieuwbouw van de W-hal werd vorige week enthousiast ontvangen door een bomvolle Blauwe Zaal in het Auditorium. Collegevoorzitter ing. Amandus Lundqvist bekende dat hij en zijn medebestuurders in 2007 de waardering voor het gebouw, zowel binnen als buiten de TU/e, onderschat hadden.

“Blijkbaar is de W-hal toch een symbool, dat je niet zomaar kunt afbreken”, zei Lundqvist tijdens zijn inleidend praatje. Voor een eerder ontwerp, waar Lundqvist ook veel waardering voor had, had de W-hal volledig gesloopt moeten worden. “Maar het ontwerp dat er nu ligt, en waarmee de cultuurhistorische waarde overeind is gebleven, is zeker zo mooi”, aldus de voorzitter. “Het zal een grote impact hebben op de campus.”

Architect en alumnus ir. Joost Ector was blij nu eindelijk aan de slag te kunnen met het vormgeven van het nieuwe hart van zijn oude universiteit. Zijn bureau is inmiddels op zes Nederlandse campussen actief met bouwprojecten. 

Een strakke presentatie en een virtuele wandeling door de nieuwe bibliotheek en het nieuwe onderkomen van de faculteit Wiskunde & Informatica gaf de toehoorder een goed beeld van hoe het gebouw er begin 2012 uit komt te zien. Na afloop waren er toch nog vragen te over. Zo wilde een toehoorder graag weten hoe het fietsenprobleem aangepakt gaat worden, nu de nieuwe W-hal geen eigen fietsenkelder krijgt. De angst bestaat dat er elke dag een rommelige opeenhoping van fietsen voor komt te staan. Een oplossing is er nog niet, maar projectleider ir. Herman Rikhof verwacht wel dat die er binnen afzienbare tijd komt. Of de overdekte marktplaats niet te winderig wordt, kon Ector nog niet zeggen. “Dat gaan we nog onderzoeken, maar ook daar zijn oplossingen voor te bedenken.”

In juni hoopt Ector het definitieve ontwerp klaar te hebben. Begin 2010 moet gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

Deel dit artikel