Studieverenigingen hebben weer hoop op borrelruimte

Het College van Bestuur heeft gisteren studieverenigingen Van der Waals (Technische Natuurkunde) en Thor (Electrical Engineering) weer hoop gegeven op een grotere ontmoetingsruimte in de nieuwbouw. In de voorlopige plannen is er volgens de studenten te weinig ruimte om een borrel te houden. Op de ‘protestborrel’ voor het kantoor van het College van Bestuur kwamen honderden studenten en medewerkers van beide faculteiten af. De studenten overhandigden meer dan zevenhonderd handtekeningen.

“Het College van Bestuur heeft aangegeven dat het faculteitsbestuur de vierkante meters opnieuw moet verdelen”, laat Manon Eijsvogel, president van Thor, weten. “En dat is positief.” Lichtelijk verbaasd zijn ze wel bij Thor. “De dag ervoor hebben we nog van het faculteitsbestuur te horen gekregen dat zij niets meer konden doen. Maar we hebben nu weer hoop dat er toch ruimte vrij kan komen.” Eijsvogel zegt ‘erg blij’ te zijn met de hoge opkomst tijdens de protestborrel. 
Dorris Slapak, penningmeester bij Van der Waals, spreekt van een ‘zeer geslaagde actie’. “Dit is het resultaat waar we voor gingen. We hebben voldoende laten zien hoe belangrijk de borrel voor ons is.” 
Prof. dr. ir Klaas Kopinga, decaan bij Technische Natuurkunde, stelt: “Het is wel een wat gemakkelijk antwoord van het College van Bestuur, ‘het faculteitsbestuur komt er wel uit’. Ze geven ons verantwoordelijkheden zonder bevoegdheden en zonder extra financiële middelen. Het is natuurlijk wel zo dat we alles op alles zetten om voldoende oppervlak voor een verantwoorde borrelruimte te creëren. Het is goed dat studenten met goede motieven erbij aandacht hebben gevraagd. Nu wordt het in ieder geval meer een discussie die de gebruiker centraal stelt en niet de financiën.” 
Drs. Suzanne Udo, directeur bedrijfsvoering bij de faculteit Electrical Engineering, laat weten dat ‘het duidelijk is geworden hoeveel steun een sociale ruimte heeft’. “Er werd al intensief gepuzzeld hoe we de nieuwbouw kunnen indelen en daar gaan we verder mee. We zullen functionaliteiten moeten delen en we moeten elkaar de ruimte gunnen. De hoeveelheid geld blijft ongewijzigd, dus de nadruk ligt sterk op hoe we dit inrichten. Dat is een continue proces. Ik verwacht dat we er wel uit komen.” 
Ir. Veronique Marks, hoofd Dienst Huisvesting, begrijpt ‘heel goed dat het niet leuk is om minder meters te hebben’. “Het wordt nu eenmaal de toekomst dat we de TU/e met minder ruimte moeten runnen. De middelen staan op gespannen voet met de ruimtewensen en dat vraagt veel van onze creativiteit. Als de faculteit een borrelruimte zo belangrijk vindt, moeten ze op een andere plek ruimte opofferen. Dan worden de kantoren bijvoorbeeld maar kleiner.” 
Dienst Huisvesting heeft de studieverenigingen wel de mogelijkheid geboden om extra ruimte ‘bij te kopen’, maar dat zien Thor en Van der Waals voorlopig niet als optie. 
Thor en Van der Waals gaan snel om tafel met hun faculteitsbestuur. Als alles volgens planning verloopt, wordt TN begin dit jaar tijdelijk gehuisvest in het TNO-gebouw, verhuizen twee groepen in de eerste helft van 2012 permanent naar Cascade en komen TN en EE eind 2014 onder één dak op de plek waar nu N-laag staat.

Deel dit artikel