Welke reputatie heeft de TU/e volgens studenten?

Om te weten of het Bachelor College succesvol is, moet je eerst de huidige situatie in kaart brengen. Zo dacht Jeroen Dasbach, student Technische Bedrijfskunde, er althans over. Hij richt zijn bachelor eindproject op dit onderwerp en onderzoekt wat voor reputatie de TU/e heeft volgens studenten die hier nu studeren.

Normaal gesproken krijgen studenten Technische Bedrijfskunde een opdracht van een docent bij een bedrijf, maar vanwege de economische crisis was daar een gebrek aan. Dasbach zocht daarom zelf een onderwerp en werd in zijn zoektocht getriggerd door reputatieranglijsten zoals die van Times Higher Education. “De ene keer komt de TU/e goed uit zo’n lijst en de andere keer niet. De ene ranglijst weegt dit mee en de andere dat. In de literatuur zie je dat reputatieonderzoeken vooral gericht zijn op bedrijfscultuur en producten daaromheen. Maar goede bedrijfsmodellen voor dienstverlening in de publieke sector heb ik nauwelijks kunnen vinden”, vertelt Dasbach. 

 

Hij koppelde dit aan de invoering van het Bachelor College, dat in september van dit jaar van start moet gaan aan de TU/e. “Om later te achterhalen of de invoering succesvol is geweest, moet je eerst de huidige situatie in kaart brengen.” Dasbach doet dit door studenten via een online enquête te bevragen naar de manier waarop zij de TU/e nu zien. Zo moeten ze aangeven in hoeverre ze het eens zijn met stellingen als ‘De TU/e heeft docenten die aandacht hebben voor de eisen en wensen van studenten’ en ‘De TU/e beschikt over degelijke werkplekken om te studeren en onderzoek te doen’.

 

Deel dit artikel