Rector UM wil 75 procent buitenlandse studenten

Hoogleraar Luc Soete, de nieuwe rector van de Universiteit Maastricht, wil dat het aantal studenten daar groeit van 15.000 naar 25.000. Dat is goed voor de Limburgse economie, ook als straks driekwart van de studenten buitenlander is. Ook de TU/e wil groeien met internationale studenten: er wordt ingezet op een aandeel van meer dan 35% studenten in de masteropleidingen en van meer dan 20% in de bacheloropleidingen voor 2020. Het aandeel buitenlandse studenten in de masteropleidingen is hier volgens jaarverslag 2011 19% en het aandeel buitenlandse studenten in de bachelorpleidingen 3%.

Soete doet zijn uitspraak in Observant van deze week. Tot nog toe wil Maastricht een relatief kleine universiteit zijn, met hoogwaardig onderwijs voor vijftienduizend studenten. Als dat zo blijft, zegt Soete, “dan heb je hier dadelijk een excellente en elitaire universiteit in een maatschappelijke omgeving die alleen maar achteruit gaat”.

Volgens hem moet de universiteit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en weer de motor van de economische groei worden. Bestaande selectieve studierichtingen als het university college kunnen meer studenten aannemen en er is in Maastricht ruimte genoeg voor nieuwe opleidingen.

De groei is volgens Soete niet realiseerbaar met louter Nederlandse studenten. Daarom zal straks niet 50 maar 75 procent van de Maastrichtse studenten uit het buitenland moeten komen. Hij beseft dat dit tot politieke weerstand kan leiden, maar stelt dat de belastingbetaler er niet bij in zal schieten als de afgestudeerden in Nederland aan de slag gaan. “Het Centraal Planbureau heeft al uitgerekend dat de blijvers winst opleveren voor de Nederlandse economie.” Hij verwacht dat vooral Zuid-Europa heel veel studenten zal aanleveren nu de crisis daar tot enorme werkloosheid leidt.

Om zijn plannen gefinancierd te krijgen zou het nodig kunnen zijn dat de collegegelden naar zo’n drieduizend euro verhoogd worden. Soete benadrukt dat zijn idee gemengde reacties heeft opgeleverd bij bestuur en decanen van de universiteit.

Deel dit artikel