Avondzicht op het feest in MetaForum. Foto | Bart van Overbeeke

Rector geeft stemadvies bij start collegejaar

Voor rector magnificus Hans van Duijn zal de keuze op 12 september snel gemaakt zijn. De partij die belooft het meest te investeren in het hoger onderwijs en in wetenschap en technologie mag rekenen op zijn stem, zo liet hij gisteren weten tijdens de opening van het academisch jaar. Verheugd was Van Duijn over de stijging van de instroom met name van vrouwelijke studenten.

Tot op heden hebben dit studiejaar 1.308 eerstejaars zich aangemeld voor een opleiding aan de TU/e. Daarbij is het aantal meisjes met maar liefst vijftig procent toegenomen; waren dat er in 2011 een kleine tweehonderd, nu zijn het er ruim driehonderd. Het aantal jongens steeg met vijf procent en komt uit op ruim duizend eerstejaars. In de masteropleidingen stromen ook nog eens ruim vijfhonderd nieuwkomers in.

Van Duijn besteedde vanzelfsprekend veel aandacht aan de start van het Bachelor College. Kartrekker en Dean Lex Lemmens werd door de rector nog speciaal bedankt voor zijn inzet en diplomatie. "Zonder de inspanningen van Lex Lemmens had het Bachelor College er nu niet gestaan", aldus Van Duijn. In vogelvlucht besprak hij daarna de opzet van het nieuwe onderwijsmodel, waar de TU/e dit collegejaar mee van start gaat. "Zeven jaar geleden, toen ik aantrad als rector, realiseerde ik me niet dat onze primaire toegevoegde waarde aan de maatschappij ligt in het talent, de vaardigheden en de creativiteit van onze jongeren", zo bekende hij. Volgens Van Duijn worden aan de TU/e studenten opgeleid als de ontwerpers van een duurzame toekomst.

Tot slot brak de rector nog een lans voor investeringen in hoger onderwijs en technologie, dit vergezeld van de waarschuwing dat het aardgas over vijftien jaar op is en dat kennis dan de enige grondstof is waar Nederland het van moet hebben. En ook de Europese samenwerking mag niet vergeten worden. "Zonder Europa overleven we niet", aldus Van Duijn.

Tot slot werden nog de winnaars van de onderwijsprijzen bekend gemaakt. Voor de bachelor ging de prijs naar Gertjan van Heijst, hoogleraar Turbulence and Vortex Dynamics bij de faculteit Technische Natuurkunde. De masterprijs ging naar Maarten Merkx, universitair hoofddocent Biomedical Chemistry.

Deel dit artikel