Scheikunde introduceert snelstudeerbonus

Vanaf het komend collegejaar kunnen vijftien eerstejaars studenten Scheikundige Technologie aan de TU/e een beurs van 1.835 euro in de wacht slepen. Deze zogeheten STimuleringsbeurzen zijn qua waarde gelijk aan het wettelijk collegegeld. Om het bedrag geheel te verwerven moeten ze sowieso hun propedeuse in één jaar halen. Ook andere snelle eerstejaars hebben kans op een beloning.

Aankomende studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van een 6,5 of hoger maken kans op de beurs. Ze moeten een portfolio inleveren, met daarin onder meer hun profielwerkstuk en informatie over gevolgde extra-curriculaire bèta-activiteiten en verdere maatschappelijk activiteiten. De gelukkigen krijgen sowieso de helft van de beurs; de andere helft volgt als ze hun propedeuse binnen één jaar afronden. Normaal gesproken lukt dat dertig procent van de ongeveer zestig eerstejaars.

Voor de beurzen is dertigduizend euro beschikbaar, maar dat gaat niet helemaal op. Het restant wordt verdeeld onder studenten die niet bij de geselecteerde vijftien horen, maar die hun propedeuse toch in één jaar halen. Zij krijgen hooguit de helft van hun collegegeld terug.

De TU/e en de faculteit ST geven met de regeling een signaal af: er is veel vraag naar chemisch technologen en chemici op de huidige arbeidsmarkt. Volgens decaan Jaap Schouten is de beurs een steuntje in de rug voor examenkandidaten met een 6,5 of hoger en dus niet alleen voor bollebozen. “Vaak wordt gedacht dat alleen scholieren met extreem hoge cijfers een technische studie kunnen volgen. Maar als je goede cijfers haalt op het vwo, kun je je met de juiste inzet prima redden bij Scheikundige Technologie.”

De beurzen zijn ondergebracht bij het Amandus H. Lundqvist Beurzenfonds van de TU/e en worden betaald uit de opbrengsten van spin-off bedrijven die meestal zijn opgezet door oud-studenten en promovendi van Scheikundige Technologie.

Deel dit artikel