Internationale studenten tijdens de introductie in 2012. Archieffoto l Bart van Overbeeke

"TU/e moet meer internationale evenementen organiseren"

Verschil in taal en studieachtergrond is de belangrijkste zaken die de communicatie tussen enerzijds internationale studenten en aan de andere kant Nederlandse studenten bemoeilijken aan deze universiteit. Dit is een van de conclusies van internationale studenten die een onderzoek onder beide groepen aan de TU/e uitvoerden.

Negen internationale studenten, verdeeld over twee groepen, onderzochten afgelopen kwartiel hoe de communicatie en integratie tussen Nederlandse en internationale studenten aan deze universiteit kan verbeteren. Dit deden ze voor Communication Skills, een keuzevak binnen Computer Science. Het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) neemt de resultaten mee om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen.

Elk groepje bevroeg zo’n dertig studenten. Taalverschil en verschil in studieachtergrond zouden de grootse communicatiebarrière zijn. Wat verder naar voren kwam, is dat bijna een kwart van de Nederlandse ondervraagden minder dan vijf internationale studenten heeft ontmoet.  Meer dan 90% van de ontmoetingen tussen Nederlandse en internationale studenten zou in het eerste kwartiel zijn, waarschijnlijk tijdens de Intro. Meer dan 90% van de Nederlandse studenten trekt met buitenlandse studenten op nadat ze in een studieomgeving met hen hebben samengewerkt.

Uit de onderzoeken volgen enkele aanbevelingen. Zo zou de universiteit meer grote evenementen mogen organiseren zoals de Intro en daarbij de Nederlandse en internationale studenten mixen. Ook zouden beide groepen meer studieopdrachten samen moeten doen. Verder zouden alle buitenlandse studenten aan de TU/e Nederlands moeten leren. Tenslotte zouden evenementen die door verschillende nationaliteiten worden georganiseerd beter onder de aandacht moeten komen bij Nederlandse studenten, omdat die daarbij tot nu toe wegblijven.

Gevraagd naar zijn persoonlijke mening stelt student Emre Gözek: “Internationale studenten lijken niet tevreden over de mate van onderlinge interactie en communicatie. Zij gaan vaak pas in de master studeren en Nederlandse studenten hebben dan al vriendengroepjes gevormd tijdens hun bachelor. Meer gezamenlijke activiteiten en een verplichte cursus Nederlands kunnen helpen.”

STU bekijkt de resultaten nog met het International Office en legt ideeën voor aan de faculteiten om de integratie tussen beide studentgroepen nog meer te bevorderen, stelt Judith Beenhakker, coördinator van het vak. “Vaak kunnen we er ideeën uithalen die we aan faculteiten voorleggen. Soms komt er iets uit wat we kunnen gebruiken bij het vormgeven van de TIP, de introductieperiode voor nieuwe internationale studenten. De deelnemende studenten doen zo ervaring op met samenwerken en het is motiverend dat ze weten dat de uitkomsten kunnen bijdragen tot een nog betere integratie.”

Beenhakker laat weten dat het doel van Communication Skills is ‘de communicatieve vaardigheden van de internationale studenten gelijk te trekken met die van Nederlandse studenten’. "Binnen het masterprogramma van Computer Science wordt steeds meer in groepsverband gewerkt en ook tijdens stages is het belangrijk dat onze internationale studenten mee kunnen met de manier van communiceren in Nederland. In het bijzonder het geven en ontvangen van feedback is voor velen een leerpunt." Studenten doen samenwerkingsvaardigheden op, leren presenteren en doen kennis op over onderwerpen als projectmanagement, conflictmanagement, vergadertechnieken en groepsdynamica.

Deel dit artikel