Zonnepanelen maken huis beter verkoopbaar

Huizenkopers vinden woningen met zonnepanelen extra aantrekkelijk. Dit blijkt uit afstudeeronderzoek van Thomas Wissink, masterstudent Bouwkunde aan de TU/e. Veel mensen zijn zelfs bereid een extra bedrag te betalen voor zonnepanelen, dat vergelijkbaar is met de aanschafprijs van een dergelijk systeem. Dat is interessant voor woningbezitters die twijfelen over een investering in zonnepanelen.

Het aantal zonnepanelen groeit sterk. Meer dan zestig procent hiervan staat op de daken van koopwoningen. Wissink vroeg 227 mensen in de regio Eindhoven of ze de aanwezigheid van zonnepanelen waarderen op het dak van een potentieel koophuis. Het bleek dat zonnepanelen een huis aantrekkelijker maken voor huizenkopers – ze zijn eerder bereid voor een woning te kiezen met zonnepanelen.

Van de ondervraagden bleek 78 procent bereid extra te betalen voor de aanwezigheid van een zonnepaneelsysteem op een koopwoning. Uitgaande van een systeem dat zeshonderd euro per jaar bespaart, was de gemiddelde prijs die mensen extra wilden betalen zevenduizend euro. Dit is vergelijkbaar met de aanschafprijs van een dergelijk systeem.

Wissink: 'De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant voor woningbezitters die in zonnepanelen willen investeren, maar niet zeker zijn of zij gaan verhuizen voor de investering is terugverdiend. Zonnepanelen hebben zelfs zo’n positieve invloed op de keuze van de woning, dat een systeem een goede investering zou kunnen zijn voor woningen die te koop staan.'

En: “In Nederland spelen nu twee dingen. We lijken te langzaam mee te gaan in de shift naar duurzame energieopwekking. En de huizen zijn slecht verkoopbaar. Zou het geen mooi idee zijn als zo’n 100 moeilijk verkoopbare woningen met overheidssubsidie van zonnepanelen worden voorzien, om te kijken of die huizen beter verkopen?”

Wissink voerde het onderzoek uit onder begeleiding van prof.dr.ir. Wim Schaefer en hij hield zijn afstudeerpraatje op 10 juli. Hij is inmiddels ook bezig met een afstudeerscriptie aan de UvA , eveneens over zonnepanelen. Voor de studie Business Economics zoekt hij uit waarom mensen juist tijdens een ongunstig financieel klimaat zonnepanelen aanschaffen. Uit idealisme of zien ze geen betere investeringsmogelijkheden voor hun spaargeld? Die studie verwacht Wissink in oktober af te ronden. 

Deel dit artikel