Open space over onderwijskwaliteit verrast deelnemers

Zo'n honderd docenten, studenten en beleidsmakers waren deze ochtend in het Auditorium present bij de open space-bijeenkomst over onderwijskwaliteit. De deelnemers waren na afloop aangenaam verrast door het succesvolle verloop. De resultaten worden meegenomen door de stuurgroep die een grote universiteitsbrede visitatie naar de onderwijskwaliteit van de TU/e voorbereidt.

In november van dit jaar komt een visitatiecommissie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) naar de TU/e om universiteitsbreed te bekijken hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs. Hoe zit het met de vaardigheden van de docenten, kunnen we de kwaliteit goed meten, hoe zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft en heeft het College van Bestuur er voldoende grip op? Als deze visitatie een positief resultaat oplevert, zullen de individuele visitaties van de faculteiten in de toekomst aanzienlijk lichter van aard zijn. 

De open space-bijeenkomst in het Auditorium is onderdeel van de voorbereidingen op die visitatie. De uitkomsten ervan dragen bij aan de kritische zelfreflectie die de TU/e moet opstellen. De bedoeling was dat deelnemers zelf de agenda bepalen door onderwerpen op te schrijven en daar interesse voor te wekken bij de andere aanwezigen. In twee sessies van elk een uur kon men dan bij de diverse groepen aansluiten en meediscussiëren. Wie genoeg wist stapte over naar een nieuwe groep.

De onderwerpen die werden aangedragen, hadden betrekking op allerlei didactische aspecten en processen. Het varieerde van de meerwaarde van videocolleges en de noodzaak tot het scholen van docenten tot de enorme hoeveelheid tijd die het kost om goed onderwijs voor te bereiden en aan te bieden. De groep die met dat laatste onderwerp aan de slag ging, zocht naar een oplossing om meer uren vrij te spelen voor onderwijs. "De tijd die er officieel voor staat, is vaak bij lange na niet genoeg", zo zei een van de docenten. Videocolleges werden niet direct gezien als een verlichting. "Studenten gebruiken die als back-up en directe feedback werkt vaak toch nog het beste. Het geeft je ook direct inzicht over de zaken waar een bepaalde student mee worstelt."

De resultaten die de bijeenkomst heeft opgeleverd, worden uitgeschreven en gebundeld. Lex Lemmens, dean van het Bachelor College en lid van de stuurgroep die de visitatie voorbereidt, zei dat ook voor die groep de bijeenkomst zeer nuttig was geweest. Lemmens: "We hebben deze ochtend punten voorbij zien komen waar wij tot nu toe nog maar weinig aandacht aan besteed hadden. Hier zien we pas dat die toch wel belangrijk worden gevonden."

Deel dit artikel