Belangrijk aandeel TU/e’ers in rapport over schaliegas

Drie TU/e’ers en één TU/e-alumnus hebben met medewerkers van het Rathenau Instituut gewerkt aan het rapport over schaliegas dat afgelopen week is gepresenteerd. Hun conclusie dat het debat rond schaliegas breder moet worden ingestoken, haalde ruimschoots het nieuws.

Kijk ook naar lokale belangen en zorg ervoor dat provincie- en gemeentebesturen meer inspraak krijgen in de discussie rond schaliegas. Dit kan door hen meer zeggenschap te geven over activiteiten in de diepe ondergrond. Nu belicht het ministerie vooral de technische risico’s en economische voordelen. Er moet een brede discussie komen over de rol van (schalie)gas bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen die de onderzoekers aan minister Henk Kamp van Economische Zaken hebben gedaan.

Het Rathenau Instituut, dat zich richt op onderzoek en debat over wetenschap en technologie, bracht het rapport ‘Samen winnen’ 5 september naar buiten. Dr.ir. Rinie van Est, dr.ir. Rob Raven, prof.dr.ir. Geert Verbong van de faculteit IE&IS en TU/e-alumnus Arnoud van Waes werkten met enkele medewerkers van het Rathenau Instituut aan het rapport. Van Est was de bindende factor, omdat hij bij beide organisaties werkt.

De onderzoekers kwamen er onder meer achter dat in verschillende regio’s andere zorgen zijn. Raven: “In Noord-Brabant maken ze zich bijvoorbeeld zorgen om de eventuele invloed op de breuklijn die daar loopt, met mogelijke aardbevingen tot gevolg. In de Noordoostpolder is men bezorgd over de invloed op pootaardappelen.” Dergelijke argumenten hebben eerder in de discussie geen rol gespeeld en dat had wel gemoeten, betogen de onderzoekers.

Van Kamp hebben ze inmiddels een korte reactie gehad. Van Est: “Hij heeft laten weten dat hij samenwerken en inspraak belangrijk vindt, maar dat dit binnen de huidige wetgeving al goed is geregeld.” De onderzoekers betogen echter dat die wetgeving te weinig aanknopingspunten biedt. Daarmee doelen ze op het feit dat er nog te weinig is vastgelegd over hoe zaken onder de grond- zoals grondwatervoorziening en de winning van delfstoffen- zijn geregeld.

Dr. Annick de Vries van het Rathenau Instituut, die ook meewerkte aan het onderzoek, is 19 september een van de sprekers op de Energy Day aan de TU/e, die geheel in het teken van schaliegas staat.

Bekijk het schaliegasrapport online.
In Cursor 2 verschijnt een onderzoeksverhaal over dit onderwerp.

Deel dit artikel